„Jedná se o záměr, který se bude postupně uvádět do praxe,“ uvedla náměstkyně primátora Hana Jeníčková. Veřejně přístupných hracích ploch má zůstat v Mostě nejvýše padesát. Město zruší svá pouliční pískoviště. Omezí počet zpevněných ploch pro míčové hry - každé lokalitě mají stačit dvě nebo tři. Před tím, než se začnou dětská hřiště a sportoviště rušit, osloví úřad města vlastníky obytných domů v okolí. Zeptá se jich, zda budou mít o volné plácky zájem a budou je chtít sami udržovat. Radní si dali i jiný úkol - zapojit do budoucí sítě veřejně přístupných hřišť také školy. „Nejde jen o vytvoření deseti centrálních hřišť. Do systému by měly být zahrnuty i rekonstruovaná školní hřiště,“ řekl náměstek Luboš Pitín. Podle Jeníčkové by školní hřiště měla být lidem více přístupná. Nebudou ale otevřena non stop, provoz omezí zvláštní režim. Podle magistrátu je v Mostě 217 dětských hřišť s 1 150 herními prvky - houpačky nebo kolotoče. V průměru jsou staré 30 až 40 let. „Takové množství je příliš velké a jejich údržba finančně nákladná. Jen na jejich běžnou údržbu město každým rokem dává dva miliony korun,“ sdělila mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. Asfaltových herních ploch magistrát eviduje 105, pískovišť 191. Povinná výměna písku se dělá jednou za dva roky. Město to stojí půl milionu korun. Podle radních řada hřišť už není vhodná zejména pro menší děti. Některá zpustla a trpí vandalismem. O centrální by se měl postarat správce. O revoluční změně v ulicích městská samospráva dlouho jednala. Odvolává se i na průzkum v jiných městech. „Obdobně řeší tuto problematiku i Teplice, kde mají čtyři centrální hřiště a deset dětských hřišť,“ řekla Jeníčková.