Starosta Hory Svatého Šebestiána na Chomutovsku Jan Koutský si už chtěl užívat zaslouženého důchodu. Ve vedení obce byl dvě volební období. V proběhlých podzimních volbách proto už ani nekandidoval. Nečekal ale, že jako starosta bude muset ještě několik měsíců přesluhovat. Jeho nástupci v zastupitelstvu se totiž nedohodli, jak bude nové vedení obce vypadat a mandáty ze sedmi potřebných zastupitelů složili jen tři. Obec tak nesplnila zákonnou povinnost a čekají ji nové volby. Prozatím nemůže investovat ani žádat o dotace.

Podle starosty se podobná situace nikdy nestala. „Kandidovala tři uskupení, jedno neuspělo, dvě ano, ale nedomluvila se, a tak jedno uskupení odstoupilo. Padli pod hranici, protože minimálně musí mít zastupitelstvo pět členů,“ říká Koutský.

Kde a kdy si lidé
zopakují volby

Chomutovsko (16. 3.)
Černovice
Všehrdy
Hora Svatého Šebestiána
Teplicko (16. 3.)
Újezdeček
Litoměřicko (16. 3.)
Lhotka nad Labem
Mostecko (30. 3.)
Skršín

Obec jede v režimu rozpočtového provizoria. To je dané maximálně 1/12 výše rozpočtu předchozího roku. Samospráva navíc může hradit smluvně podložené nebo rozpracované či schválené akce z minulého roku. „Platíme jen nejnutnější výdaje. Je to pro mě novinka, v životě jsem v tom ještě nebyl,“ líčí starosta.

Hora Svatého Šebestiána je jednou ze šesti obcí v Ústeckém kraji, kde půjdou k volebním urnám znovu. Hlasování si 16. března zopakují také Černovice a Všehrdy na Chomutovsku, stejně jako Újezdeček na Teplicku a Lhotka nad Labem na Litoměřicku. Šestou obcí je Skršín na Mostecku, která má volby až 30. března. Zastupitelstvo se tady totiž rozpadlo o něco později než v ostatních obcích.

Nedostanou dotace

Kvůli tomu, že se zastupitelé nedohodli, nabírají zpoždění důležité investice závisející na dotacích. Jako například v Černovicích, kde chtěli žádat o příspěvek na obnovu půlkilometrové silnice včetně chodníků a lamp. Kvůli neustanovení zastupitelstva nemohou žádat o dotaci, která by jim z celkové částky šesti milionů pokryla asi polovinu. Zpoždění investice se tak odhaduje až na rok.

A rozpočtové provizorium ovlivní i další obecní investice v kraji. „Mimořádné havarijní a krizové situace hradit můžeme, nicméně nový rozpočet bude přibližně až na konci dubna. Bohužel většina dotačních titulů je vypsaná právě teď na jaro, tudíž zřejmě tuhle dobu propásneme a budeme tak čekat další rok,“ míní starosta Lhotky nad Labem Josef Nedorost.

Scénář sestavení vedení obce byl tady obdobný jako jinde. Tři ze sedmi zastupitelů nesložili slib. „Nedohodli jsme se na funkci místostarosty, protože protistrana tvrdošíjně trvala na bývalé starostce, která byla před třemi roky odvolána. Pro nás ale byla kvůli nedůvěře nepřijatelná, a tak jsme navrhli jiného kandidáta z jejich sdružení. Ten to odmítl, tak jsme následně navrhli našeho kandidáta, a tak to celé nakonec padlo,“ popisuje starosta celou anabázi.

Stejně jako v okolních pěti obcích se zdejší vítězné sdružení bude snažit získat v zastupitelstvu většinu. „Samozřejmě, abychom se zase nedostali do podobné situace,“ dodává Nedorost.

Zásadní pro něj a obec je prý skutečnost, že nemůže žádat o peníze na opravu silnice, která se musela rozkopat kvůli rekonstrukci kanalizace. „Právě na opravu místní komunikace a veřejného osvětlení jsme chtěli použít dotaci. Snažíme se to řešit, protože to zaplatit musíme. Obec nějakými prostředky disponuje, ale jako řádný hospodář bych se měl starat hlavně o to, abych maximálně využil dotační titul a neplatil to z obecní kasy, když nemusíme,“ vysvětluje Nedorost.

Místostarosta Josef Žampach zase popisuje fungování Újezdečku na Teplicku. Tady se toho tolik zase nemění, protože žádné investice plánované nebyly. „To je poté věc nového zastupitelstva, které si schválí rozpočet,“ říká Žampach.

Složité vztahy

Jak komplikovaná je politika i na tak malé obci, jakou je Újezdeček se zhruba 800 obyvateli, ilustruje na příkladu tamního starosty Petra Pokorného. Ten je momentálně v lázních. „Jeho sdružení a i on jako člověk získali nejvíce hlasů, opozice ho ale chce vyšoupnout ze hry. Celé to nebylo nic jiného než komplot proti starostovi, přitom obec hodně pozvedl. Ve funkci je přes dvacet let,“ připomíná Žampach s tím, že Újezdeček byl jedinou obcí v kraji, která se postarala o výstavbu nových nájemních bytů na zelené louce. Postavila dva domy po 65 bytech.

„Je s podivem, že někteří lidé, kteří v těch nových domech dostali byty za směšně nízké nájemné, nemohou starostovi přijít na jméno. To mi přijde jako opravdu zvláštní,“ uzavírá Žampach.