Čtyřicetiletá Marta, matka tří dětí, měla velké potíže sehnat v Mostě zubaře už před šesti lety. „Naše paní doktorka tehdy skončila a musela jsem si najít náhradu. Na sídlišti jsem neměla šanci a chytla jsem se až v nemocnici. Teď můj doktor nové pacienty nepřijímá,“ uvedla Mostečanka.

Podle předsedy Oblastní stomatologické komory Most Karla Svobody je zubních lékařů málo. Akutní zubní péče je však v okrese Most dostupná poměrně dobře a ve většině případů jsou pacienti ošetřeni bez zbytečného odkladu. Komora zároveň upozorňuje, že probíhá generační obměna zubních lékařů a noví se budou stěhovat pravděpodobně do míst, která znají a vyhoví jejich nárokům. „Pokud bude v regionu dobré prostředí pro život a práci, je předpoklad, že se počet lékařů zvýší,“ informoval Svoboda.

Dobrým příkladem z praxe je situace v Horním Jiřetíně, kde před časem odešla do důchodu zubní lékařka. V tomto podkrušnohorském městečku, kde žije přes dva tisíce obyvatel, by chybějící zubní péče snížila kvalitu života, takže místní samospráva reagovala. Nabídla vybavenou ordinaci, bydlení a zubaře, který ordinuje od pondělí do pátku, sehnala. „Mezi lidmi to mělo pozitivní odezvu,“ řekl starosta Vladimír Buřt.

Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) je v současné době v celém Ústeckém kraji 304 zubařů, z toho 42 zdravotnických zařízení je přímo v oblasti Mostecka. Největší zdravotní pojišťovna situaci v celém regionu monitoruje a průběžně aktualizuje takzvanou mapu preferovaných oblastí, v níž vyznačuje území s poptávkou po nových zubních lékařích. Například loni v červenci začala hledat posily hlavně do okolních měst jako Bílina, Žatec a Louny, kde je dostupnost zubní péče údajně horší než v Mostě a Litvínově. V oblastech, kde vypisuje výběrová řízení, pojišťovna od ledna nově nabízí finanční bonusy z programu VZP PLUS.

„Pro zajištění dostupnosti primární péče, včetně stomatologie, využíváme všech dostupných a zákonných možností,“ sdělila mluvčí VZP Viktorie Plívová. V případě ohrožení dostupnosti péče pojišťovna iniciuje vyhlášení výběrového řízení na novou ordinaci v dané lokalitě. Nad rámec dojezdové vzdálenosti VZP sleduje například také demografickou strukturu lékařů, tedy jejich průměrný věk či plánované odchody do důchodu, a reálné čerpání péče pojištěnci v lokalitě. Podle shromážděných dat vzniká zmíněná mapa. Pokud se stomatolog rozhodne otevřít nové plnohodnotné pracoviště v jedné z preferovaných oblastí, obdrží podle nové pobídky bonifikaci ve výši 500 tisíc korun, násobenou podílem počtu pojištěnců VZP v daném okrese. „Další bonusy pak zohledňují splnění dalších kritérií jako nasmlouvaný potřebný počet klientů VZP či rozšíření ordinačních hodin. Celkem se tak jedná o stovky tisíc korun,“ uvedla mluvčí pojišťovny.

Velké rozdíly ve zdravotnictví mezi zaostalejším pohraničím a bohatšími městy ve vnitrozemí rezonovaly i v prezidentských volbách. A nejen v nich. Téma zhoršující se dostupnosti zdravotní péče v několika oborech otevřel loni na podzim na zasedání mosteckého zastupitelstva lékař a opoziční komunální politik Roman Houska. „Týká se to praktických lékařů, pediatrů i zubařů a je to věc, která lidi trápí,“ řekl zastupitel.

Obecní či městské samosprávy by mohly pomoci třeba tím, že budou zlepšovat životní podmínky v regionech, aby přilákaly mladé doktory. Jedná se například o investice do škol, bydlení, volného času a bezpečnosti.

VZP v posledním roce podnikla další zásadní krok. Tím byla iniciace vzniku pracovních skupin, které už dnes zasedají ve všech krajích. Společně s poskytovateli zdravotní péče, zástupci krajů a obcí hledají regionální pracoviště VZP v konkrétních případech řešení pro zajištění potřebné péče. „Debaty se týkají i možných dlouhodobějších opatření na úrovni samospráv, jako je nabídka stipendií místním středoškolákům, kteří odejdou na lékařské fakulty, tak aby se po ukončení studia vraceli právě do svého regionu,“ sdělila Plívová.

Jiným příkladem může být využití kapacit lůžkových zařízení pro dočasné zajištění péče praktických lékařů pro děti a dorost. Podle VZP se jedná o dočasné řešení, které se využívá v emergentních případech a musí být výhledově nahrazeno řešením systémovým. „Dnes tak ale poměrně rychle dokážeme navýšit kapacitu tam, kde chybí. Pracovní skupiny jednají o možné synergii pobídek, které lékařům nabízí VZP, a těm, které například k nové ordinaci nabízí jednotlivé obce,“ dodala mluvčí.