Před dvěma lety mostecká radnice zrušila centrální dětské hřiště v ulici W. A. Mozarta poblíž sociálně vyloučené lokality Stovka. Teď se situace opakuje, ale na opačné straně za tramvajovou tratí. Kvůli problémům s vandaly město odstranilo hřiště na travnatém plácku u horní brány fotbalového stadionu. Vyhovělo tak petici pěti desítek obyvatel sousedního paneláku, kteří požádali o zrušení plácku s herními prvky a pískovištěm.

„Důvodem byla skutečnost, že se na hřišti scházely rodiny zejména z třídy Budovatelů, mládež a bezdomovci, kteří dělali nepořádek a znepříjemňovali bydlení obyvatelům domu,“ vysvětlila mluvčí radnice Klára Vydrová.

Stížností se zabývaly odbor životního prostředí a mimořádných událostí a městská policie. „Po pečlivém uvážení bylo petici vyhověno,“ dodala mluvčí. Hřiště i s mobiliářem rozebraly technické služby. V trávě zbyly jen holé kamenité plochy. Radnice ještě počítá s terénními úpravami.

Místní kritizovali například výrostky z Budovatelky. „Chodili sem. Zrušení hřiště ale nelituji. Mé děti by si tam s nimi nehrály,“ nechala se slyšet jedna z maminek, která petici podepsala. Na hřišti se měli kromě teenagerů z okolí zdržovat i různí tuláci a další podivné existence. Navíc nebyl moc přehled, co se na hřišti všechno děje, protože mezi ním a domem rostou vysoké stromy.

V lokalitě je hodně důležitý pocit bezpečí. „Opět byl v noci zjištěn pohyb cizích osob uvnitř domu,“ oznamuje leták na dveřích do paneláku, kde platí povinnost zamykat vchodové dveře od 22 hodin do 6 hodin a nepouštět dovnitř cizí lidi. „Bráníte tím vandalismu a výskytu závadových osob,“ stojí v letáku.

Ochrana pro park

Zrušené hřiště je od Stovky stejně blízko jako zanedbaný park Střed, který se má během několika let rekonstruovat za desítky milionů korun a zahrne také multifunkční prostranství pro relaxaci rodin s dětmi. Část veřejnosti už několik let poukazuje na to, že nové zařízení budou poškozovat obyvatelé problémové zóny. Podle primátora Jana Paparegy projekt počítá se zvýšenou ochranou. „Chceme, aby lokalita měla svého správce,“ sdělil.

Dohled bude trvalý a v parku ho zajistí i kamery a asistenti prevence kriminality. Původně se uvažovalo také o oplocení, ale z toho sešlo, aby park zůstal ze všech stran volně přístupný široké veřejnosti. Radnice se na tom dohodla s odborníky a nadací, která bude rekonstrukci spolufinancovat.

Letos na jaře vybrala porota v architektonické soutěži vítězný návrh, který se ještě upravuje. Výběr realizační firmy a zahájení stavebních prací se plánuje na příští rok a otevření areálu na rok 2023. Takzvané znovuzrození parku Střed podpoří Nadace Proměny Karla Komárka 25 miliony korun. Celkové náklady se zatím odhadují na 60 milionů korun.

Architekti by měli letos na podzim návrh proměny parku představit veřejnosti k dalšímu připomínkování, aby se konečné řešení zapracovalo do projektové dokumentace. Záměr, který vyhrál soutěž, zachovává část původní vodní kaskády a obsahuje například dětská a workoutová hřiště, pódium, kavárnu, posezení a sochy.

„V oblasti sportoviště a dětského hřiště je uvažován kamerový systém. Veškerý mobiliář, hřiště a objekty pracují s rizikem vandalismu, dají se snadno čistit a opravit,“ uvádí se v dokumentaci soutěže. Všech pět soutěžních návrhů si lze prohlédnout na internetu.