Společnost přistoupila ke zřízení sociálního fondu z důvodu zvýšených obav nájemníků z nadcházejícího růstu cen regulovaných činží.

V takzvané sociální nouzi však končí lidé z často odlišných důvodů, jako jsou například zdravotní obtíže, dlouhodobá nezaměstnanost, rozchod partnerů nebo z dalších nejrůznějších příčin.

„Když chtějí vydělat tolik peněz na nájemném, to se jim to pak bude odpouštět. Prosím vás, já už jsem z té společnosti a s cenou nájemného na zhroucení. Už beru i prášky na nervy, protože nevím, co s námi bude,“ řekla Deníku čtyřiaosmdesátiletá nájemnice z Litvínova.

Jen v tomto roce odpustila společnost CPI Byty svým nájemníkům dluhy v celkové výši 380 tisíc korun.

„Jsme si vědomi toho, že se člověk může do obtíží dostat i bez vlastního přičinění. Pokud se nájemníci dostanou do svízelné životní situace a mají zájem ji řešit, chceme jim podat pomocnou ruku,“ odůvodnil vznik sociálního fondu obchodní ředitel společnosti Daniel Bacík.

Sociální fond společnosti CPI Byty je určen všem nájemníkům bez rozdílu výše nebo režimu nájemného, kteří se dostanou do sociální nouze a díky tomu nemohou dostát všem závazkům vyplývajícím z nájemní smlouvy.

Bude nutné razítko od úřadu

„Nemáme v úmyslu nahrazovat roli státu a existující sociální pomoc. Mohou však nastat případy, kdy i nepatrná pomoc ze strany pronajímatele usnadní nájemníkům další kroky při řešení jejich problému také s úřady,“ konstatoval Bacík.

I z toho důvodu mohou nájemníci žádat pomoc ze Sociálního fondu CPI Byty výhradně na poplatky z prodlení, za výměnu bytu ze zdravotních důvodů a podobně, nikoliv na samotnou výši nájemného.

Podmínkou je dosavadní řádné plnění povinností nájemníka.

Žádat o zproštění poplatků z důvodů sociální nouze lze prostřednictvím formuláře, který bude k dispozici na webových stránkách společnosti a v tištěné podobě v klientských centrech. K žádosti bude třeba dodat také potvrzení z úřadu práce či správy sociálního zabezpečení, respektive od lékaře.
Zvláštní komise pak každý měsíc žádosti projedná a rozhodne o jejich oprávněnosti. Žadatele následně vyrozumí o výsledku.

TOMÁŠ JANUSZEK, MIROSLAVA HULÁKOVÁ