„Počet kontrol na Mostecku je stále stejný. Naopak jich meziročně na Mostecku přibylo, co se týče postihů a ukončení pracovních neschopností situace na Mostecku je obdobná jako v předchozích letech. Zastavení nemocenských dávek zasíláme jednou či dvakrát za dva měsíce,“ řekla tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení Štěpánka Filipová.
„Moc jich není, záleží samozřejmě i na tom, jak často chodí kontroly. Pokud to porovnám s uplynulými lety, je to menší počet,“ sdělila mzdová účetní Marie Tomanová ze společnosti Unipetrol RPA.
„Okresní správa sociálního zabezpečení Most má v současné době čtyři pracovníky, kteří kontrolují dodržování léčebného procesu práceschopnými, vloni byli rovněž čtyři,“ dodala Filipová.
Kromě snížení či odebrání nemocenského může ČSSZ ukončit pracovní neschopnost. A to pokud kontrolor nezastihne zaměstnance v místě pobytu a z lékařského hlediska není důvod pro jeho další trvání.
„Letos nám nepřišlo ještě nic a loni jednou. V minulých letech chodily o hodně častěji,“ sdělila Vlasta Fikrtová z Dopravního podniku Most.
Podle Filipové jsou kontroly dodržování léčebného režimu prováděny pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu. „Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, posudkový lékař ČSSZ nebo i zaměstnavatel. Kontroly jsou prováděny stále stejně,“ řekla.