Budoucí přírodní rezervace vrch Zlatník s okolím má přibližnou rozlohu 80 hektarů. Přírodní rezervací bude prohlášen pro jeho ojedinělou lokalitu s významnými skalními biotopy.„Je zde také hnízdiště chráněného výra velkého,“ uvedl František Janačík z oddělení tiskových informací kanceláře hejtmana Ústeckého kraje.V okolí vrchu Zlatník se také vyskytují chráněné a ohrožené rostlinné druhy, jako například bělozářky liliovité, bělozářky větevnaté, hlaváček jarní, kozinec bezlodyžný a v neposlední řadě také koniklec luční načernalý.I proto, že se v této lokalitě nachází i chráněné rostliny, bude oblast prohlášena za přírodní rezervaci.Obec Obrnice, pod níž vrch Zlatník spadá, má rovněž velký zájem uchránit tuto ojedinělou lokalitu. Podle starosty Obrnic Stanislava Zaspala počet návštěvníků, kteří na kopec vystoupají, nevzroste.