A to i přesto, že nádraží bylo zařazeno do projektu Živá nádraží a bylo vypsáno výběrové řízení na partnera, který by ho zrekonstruoval. „Žádná znabídek nesplňovala naše požadavky, vsoučasné době hledáme jinou možnost, jak nádraží opravit,“ řekl manažer komunikace Českých drah Radek Joklík.
„Denně jezdím vlakem a mohu porovnat, jak nádraží vkraji vypadají. Těším se na to, až bude vMostě nádraží opravené. Hned se zde budu cítit lépe a cesta bude příjemnější,“ řekla 32letá Linda Kodymová zMostu.
„Jsem ráda, že se ústecké nádraží opravuje. Jezdím téměř denně vlakem do Mostu. Až bude opravené i to mostecké, nebudu se konečně muset bát jezdit i vnoci. Budu mít lepší pocit,“ řekla cestující zÚstí nad Labem Klára Plzáková. Projekt Živá nádraží je komplexní revitalizací nádražních prostor a zatím do něj dráhy zapojily na 60 nádražních objektů v ČR. Cílem je přetvořit nádraží v respektované součásti měst, kam by lidé rádi chodili například i za nákupy. Proces revitalizace proběhne ve spolupráci Českých drah a soukromého investora. Dráhy do projektu vloží prostory nádraží s tím, že komerční partneři, kteří vyhrají jednotlivá výběrová řízení, připraví celkový projekt obnovy, navrhnou její rozsah a následně revitalizaci nádraží zrealizují. „Na oplátku pak získají do dlouhodobého užívání komerční prostory, které po revitalizaci vzniknou v jednotlivých nádražních terminálech, ty mohou například pronajmout,“ sdělil Joklík.
Podle Českých drah není ve městech mnoho nevyužitých lokalit, jimiž každý den projde tak velké množství lidí, kteří navíc jako součást cesty do a ze zaměstnání většinou nakupují či využívají další typy služeb.
Letos České dráhy na mosteckém nádraží opravily například podchody, postupně zaplňují komerční prostory novými nájemci, opravily opláštění objektu poškozeného větrem a postupně vyměňují okna vadministrativní části výpravní budovy.