Změna provozovatele je jedním z navrhovaných úsporných opatření, kterým se dosáhne daňové optimalizace především při uplatňování DPH. Tento úsporný krok lze realizovat bez vynaložení významných finančních prostředků.

Jde o daně

„Město zadalo veřejnou zakázku na úsporná doporučení. Jedno z doporučení je daňově optimalizovat provoz zařízení. Zejména se to týká daně z přidané hodnoty. Kdyby nebylo provozovatelem město, mohl by být odpočet DPH na vstupech, na médiích, na teple, elektrické energii a podobně ve stoprocentní výši," sdělila místostarostka Erika Sedláčková (KSČM).

„Z předložených nabídek bychom vybrali tu, která by byla pro město ekonomicky a organizačně nejvýhodnější," uvedl radní Vlastimil Doležal (VV).

To ale nebude jednoduchá záležitost. Je nutné zohlednit, že prostor je pronajímán a město má s nájemci zimního stadionu uzavřeny nájemní smlouvy. Zimní stadion Ivana Hlinky je domovským stadionem pro extraligový hokejový tým HC Verva a pro mládežnické týmy organizované v HC Litvínov.

„Na spodní halu se čerpá dotace přes občanské sdružení, takže také toto se musí zohlednit," doplnil Vlastimil Doležal.

Město může svěřit provozování jedné z městských organizací a nebo jiné právnické osobě na základě výběrového řízení. S velkou pravděpodobností bude vypsána veřejná zakázka.

V letošním roce má horní hala litvínovského stadionu projít rekonstrukcí. Stavební práce by se měly týkat rekonstrukce hlediště a zázemí zimního stadionu. V plánu je přestavba východní tribuny, vybudování vstupů do hlediště, provedení protipožárních obkladů ocelové konstrukce tribuny, osazení novými sedačkami a zábradlím.

Do chráněných únikových cest budou osazeny protipožární uzávěry. Dále bude provedena v této části zimního stadionu nová elektroinstalace, evakuační rozhlas a další změny. To vše by se mělo stihnout do začátku nové extraligové sezony.