Mostecko a drogy. Jaká je aktuální situace?
Vážná z věkového hlediska. Užívají je čím dál mladší. Bohužel se nedaří poskytovat plošnou primární prevenci u nejohroženějších věkových kategorií třeba formou zábavných programů. Na druhou stranu musím říct, že je situace stabilizovaná. Byly doby, kdy jsme evidovali mnoho set uživatelů. Takové už to nyní není. Vážnost spočívá především v nízké věkové hladině začínajících uživatelů drog a v dostupnosti omamných a psychotropních látek.

Litvínovu se přezdívá Pikoland z důvodu velkého počtu varen pervitinu.
Litvínovu se přezdívá všelijak, i tento název jsem samozřejmě slyšel. Je to tím, že přímo v Litvínově i v jeho okolních obcích jsou varny drog. Na Mostecku celkově je odjakživa velká koncentrace výrobců drog. Tento region je pořád velice těžce zkoušený. Nyní je to způsobeno i nekontrolovanou migrací lidí, způsobenou realitními spekulanty. Když se ale ještě vrátím přímo k Litvínovu, neřekl bych, že je na tom v této záležitosti výrazně hůře než jiná města naší oblasti. Jestli se Litvínovu říká Pikoland, pak Teplice jsou Megapikoland. Ty jsou v tomto ohledu úplně někde jinde. Já osobně je považuji za jedno z nejvíce zasažených měst z pohledu výroby a distribuce pervitinu i jeho užívání v celé naší republice. Asi bychom se hodně divili po přezkoumání vzorků vody, která v Teplicích míří do čističky odpadních vod, kolik je v ní metamfetaminu. Řada toxikomanů z Mostecka jezdí kupovat pervitin do Teplic.

Co vás v oblasti drog nejvíce děsí?
Mládnutí populace uživatelů a nezájem společnosti a rodičů o své děti. Žijeme v tom našem rádoby klausovském kapitalismu a vůbec nestíháme vnímat změny návyků, chování i struktury kamarádů našeho dítěte. Bojím se i přístupu takzvaných elit k problematice sociálních patologií. Jejich často nenápadně používaná praxe, že když se o problému nemluví, tak neexistuje, je úplně zcestná. Stejně jako heslo: Kdo si hraje, nezlobí. Desítky drogově závislých, s nimiž jsem se potkal, byli sportovci. Je to o pochopení, o celkovém klimatu ve společnosti. A hlavně, politické i ekonomické elity, musí cítit sociální odpovědnost a toto téma nezlehčovat. Někteří kvalifikovaní politici dělají nekvalifikovaná rozhodnutí, čímž škodí všem. Problematika drogově závislých, stejně jako třeba problematika romská, nemá jednoduché řešení, proto potřebuje odborný, realistický přístup.

Nedávno Most k naději opět rozjel nonstop provoz Linky duševní tísně. Jaká je odezva?
Obrovská. Výsledky jsou… nevím, jestli použít až slovo šokující, každopádně počet volajících je obrovský. Až neskutečná je závažnost témat, s nimiž se na nás lidé obracejí. Domácí násilí, zneužívání, drogy. Občas nám zavolají i agresoři. Jasně se potvrdilo, že nonstop provoz je velice důležitý.