Začalo to loni po podzimních komunálních volbách, kdy spontánně vytvořená skupina sousedek a kamarádek chtěla pozvednout kulturní a společenský život v obci Havraň, kam patří i vísky Moravěves a Saběnice. Po úspěšném rozjezdu se takzvané Holky pro Havraň oficiálně sdružily a v současné době jsou pobočným spolkem Českého svazu žen. Přes dvacet členek dobrovolně, zdarma a ve svém volném čase vymýšlí a pořádá různé akce pro děti a dospělé. Ženy spolupracují s obcí, kde žije celkem šest stovek lidí, a s dalšími spolky, třeba s hasiči a myslivci.

„Naší první akcí byl loni na podzim lampionový průvod. Mysleli jsme si, že dorazí tak padesát lidí, my a naše rodiny, ale nakonec přišlo dvě stě lidí. Byly jsme překvapené. Tak velký ohlas nás nabil energií a následovaly další akce, jejichž návštěvnost stoupá,“ sdělila předsedkyně spolku a místostarostka obce Kamila Paterová Bauerová. Na srpnové Dožínky a Vavřineckou pouť má podle odhadu dorazit osm set až jeden tisíc lidí. Očekáváni jsou i obyvatelé jiných obcí.

Zábavný fotbalový zápas Ženy versus Muži v Havrani v sobotu 5. srpna.
V Havrani u Mostu se ve sranda mači utkali myslivci s holkami o putovní pohár

Tým žen se schází každé úterý v 17 hodin v klubovně u prodejny Coop v Havrani, kde je každý vítán. Ženy tam u kafíčka plánují činnost nebo vyrábějí rekvizity. Po dokončení rekonstrukce obecní Sokolovny chtějí ženy část svých aktivit přesunout do této větší budovy, kde bude i společenský sál.

„Jsme rády, že lidi se naučili chodit na kulturní akce, že jsme je vytáhly z domova, že nesedí u televizí a že jdou mezi nás. Teď jsme dělaly příobecní tábor a měly dvacet dětí. Nadšení bylo na obou stranách,“ řekla předsedkyně, která bydlí v obci osm let. Spolek hodlá každý rok organizovat tradiční akce a k nim doplňovat nové. Ženy si uvědomují, že to nebude vždy snadné, ale počítají s podporou manželů, kteří už pomáhají s těžší chlapskou prací.

Zakládající schůze ženského spolku se konala letos v lednu

Na schůzi si dvanáct žen zvolilo svůj výbor. Do celostátního rejstříku neziskových organizací byly Holky pro Havraň zapsány v květnu jako pobočný spolek Českého svazu žen. To „holkám“ mimo jiné usnadňuje přístup k dotacím, o které žádají, kde se dá. „Dotace nám umožňují dělat další akce,“ sdělila rodačka z Havraně a jednatelka spolku Gabriela Duchoňová.

Základní organizace Českého svazu žen Holky pro HavraňPobočný spolek vznikl v květnu. Jeho účelem je mimo jiné prosazování rovnoprávného postavení žen a jejich potřeb ve společnosti, podíl na zlepšování kvality života v místě působení, aktivní podpora rodiny a partnerství v rodině, rozvoj osobnosti ženy formou vzdělávacích programů, humanitární aktivity.

Spolek má nyní 23 členek a řadu příznivkyň či sympatizantů, kteří pomáhají akce připravovat. Ženy si také našly sponzory. Přestože spolek spolupracuje s obcí, dost věcí ženy dělají samy a bez něčího zajištění. Chtějí, aby akce byly pro obec levnější a pro obyvatele dostupné. Například venkovská střelnice na chystané srpnové pouti bude v režii žen, které vyráběly růže na špejlích. A protože má spolek zastoupení i v obecní kulturní komisi, podílely se ženy na tvorbě programu poutě s kolotoči.

„Pro nás je to radost něco připravovat,“ uvedla místopředsedkyně spolku Blanka Mádlová, který také odmalička žije v Havrani a s kolegyněmi ze spolku pomáhala organizovat třeba Dětský den s netradiční olympiádou s Obelixem, slet čarodějnic nebo masopust. Ženy si na to vždy vymezí čas a vše předem proberou v klubovně.

Logo spolku Holky pro Havraň. Zdroj: HPHLogo spolku Holky pro Havraň. Zdroj: HPHZdroj: Deník/Martin VokurkaV poslední době je nejvíc zaměstnávaly Dožínky a Vavřinecká pouť, což budou zatím největší akce, které spolek pořádá s obcí.

Obě akce se konají v jeden den, v sobotu 19. srpna od 14 hodin v areálu havraňského fotbalového hřiště a jeho okolí.

Kromě koncertů, přehlídky zemědělských strojů, trhu, tomboly a atrakcí pro děti bude součástí zábavy také soutěž o nejkrásnější dožínkový věnec a soutěž o nejrychleji vypitý půllitr piva.

Dožínky a Vavřinecká pouť jsou pro všechny lidi zcela zdarma. Vstupné se týká jen kolotočů, kde se platí jednorázové celodenní vstupné. Vstupné na pouťové atrakce se bude hradit v místě konání akce v označeném stánku. Ve stánku návštěvník dostane pásku na ruku, se kterou bude mít volný vstup na všechny pouťové atrakce.

Český svaz žen je nezávislý, dobrovolný spolek, který působí na celém území České republiky. Posláním svazu je podporovat činnost žen na všech úrovních, inspirovat, podněcovat aktivity a tvořivost žen. Zvláštní pozornost svaz věnuje ženám na venkově, kde usiluje o jejich zapojení do kulturního a společenského života a zlepšení jejich postavení vzhledem k obtížnějšímu přístupu k zaměstnání, službám, zdravotní a sociální péči nebo vzdělávání, což je často způsobené omezenou dopravní obslužností.