Svým svěřencům dokázal vštěpovat nejen šermířské dovednosti, smysl pro fair play, ale také lásku a vášeň pro tento, u nás, stále ještě neobvyklý sport.

Čest jeho památce!