V posledních letech se intenzivně věnoval bádání o historii Mostecka a chemických závodů v Záluží. Je autorem několika publikací a o výsledcích své práce referoval i prostřednictvím veřejných přednášek, hojně navštěvovaných.

Jak na Mostecku, tak i na úrovni Ústeckého kraje patřil k důležitým nositelům historické paměti regionu.

Čest jeho památce!