Půda na polích v okolí Vršan zvládá suchá a horká léta bez větších problémů. Dobře provedená zemědělská rekultivace tak konkuruje ryze zemědělské krajině, ve které úrodu na polích ničí nedostatek půdní vláhy.

Společnost Rekultivace, která o pole pečuje, neměnila nijak zásadně ani skladbu plodin. „Nehraje to zas až takovou roli. I když je pravda, že v minulosti jsme pěstovali více travin a nyní převažuje vojtěška, protože si dokáže získávat dusík a svými kořeny dosáhne pro vodu do větší hloubky. Staráme se o zhruba 600 hektarů zemědělských rekultivací, přičemž na polovině této rozlohy pěstujeme obiloviny,“ uvedl ředitel společnosti Rekultivace Tomáš Šolar.

Nejhojněji na rekultivačních polích rostou pšenice, ječmen a oves. Největší část úrody putuje do výkupu zemědělských plodin. Na loukách na rekultivacích zůstává tráva zelená i v průběhu léta. Počasí proto nijak zásadně negativně neovlivnilo ani produkci sena, kterého mají Rekultivace dostatek a dokonce mohou stále vzácnější a chovateli žádanější seno prodávat.