Už rovné čtvrtstoletí existuje Okresní agrární komora Most - Teplice, která zastřešuje zemědělce a pomáhá jim v jejich práci a legislativě vůči státním nebo evropským normám a nařízením. Vznikla v roce 1993. Mezi její problémy po celou dobu patří hrozba neúrody, přebujelá legislativa nebo ceny na trhu.

„Organizace vznikla jako reakce na politické změny po roce 1989, kdy zanikly státní statky,“ řekla jedna ze zakladatelek mostecké agrární komory Ludmila Holadová s tím, že začátky nebyly vůbec jednoduché. „Podávaly se privatizační projekty, zemědělské podniky přecházely do soukromého vlastnictví, některé farmy zakládaly společnosti s ručením omezeným. Řada dnešních zemědělců neměla vůbec žádné zkušenosti se soukromým hospodařením. Byli spíše výkonnými než řídícími pracovníky, ale pokud chtěli v podnikatelském prostředí přežít, museli se všechno naučit doslova za pochodu,“ vzpomněla Holadová.

Ne všichni v této zkoušce ohněm obstáli. Když někteří zjistili, co všechno hospodaření obnáší, záhy skončili. „Ale to pevné jádro zůstalo,“ dodala ředitelka komory.

V okrese Most prý byly vztahy mezi soukromými zemědělci a zemědělskými podniky vždy korektní, což se podle Holadové nedá říct o vztazích, které vládly v jiných okresech.

Zemědělství na Mostecku zahrnuje údolní a horskou oblast, mezi kterými je výškový rozdíl někdy až 900 metrů. Půda obhospodařovaná zemědělci na Mostecku představuje 29 procent rozlohy okresu. Stinnou stránkou je dešťový stín Krušných hor, se kterým musí místní pěstitelé a chovatelé každoročně zápolit. „Obzvlášť v letošním roce se to projevilo, navíc ještě bylo celorepublikově obrovské sucho,“ poukázala na trable této sezony ředitelka agrární komory.

Desítky let řešení problémů

Po celou dobu existence se zemědělci potýkají s problémy, které se nepodařilo ani za 29 let od sametové revoluce vyřešit. Jsou jimi neúroda, přebujelá legislativa, zapomenutý význam zemědělství nebo ceny produktů na trhu. Podle slov viceprezidenta Agrární komory ČR Josefa Kubiše se situace nezměnila. „Někdy je to možná ještě horší než před revolucí. Panuje totiž názor, že problémům v zemědělství rozumí každý, a podle toho je taky konáno,“ opřel se do těch, kteří zasahují do práce chovatelů a pěstitelů Kubiš.

Okresní agrární komora Most - Teplice v současnosti sdružuje 37 soukromě hospodařících zemědělců. Ze samotného Mostecka jich je 19, z Teplicka 15, dva jsou z Chomutovska a po jednom z Rakovníka a Ústí nad Labem.

Komoře se daří také spolupráce s kolegy v sousedním Sasku. „Roky naší spolupráce lze hodnotit pouze kladně a problémy na obou stranách hranice se nám společně daří řešit,“ řekl na adresu českých zemědělců šéf agrární komory v Sasku Werner Bergelt, který poukázal rovněž na to, že spolupráce funguje jak v pěstitelské oblasti, tak i mezi potravináři. „Věřím, že se nám společně podaří zvládat také evropskou byrokracii, i když to pokaždé není jednoduché,“ dodal Bergelt.