Podání trestního oznámení schválilo v úterý večer na mimořádném zasedání jednohlasně všech devět zastupitelů, šest můžů a tři ženy. „Znečištění řeky Bíliny je dost závažný problém,“ řekl Deníku starosta Želenic Jaroslav Vašek. Podle zastupitelů došlo k nevratnému narušení ekosystému řeky. Ta se v minulém století, kdy byla páchnoucí stokou, stala symbolem devastace krajiny Mostecka. Po zpřísnění norem se kvalita vody v řece od 90. let výrazně zlepšila. V červnu se v ní lidé koupali. Želeničtí nyní varují, že nové znečištění může signalizovat návrat do minulosti. Požadují posouzení stavu řeky nezávislým expertem na ekologii. „Kachny na řece byly černé, jako kdyby havaroval tanker,“ řekla zastupitelka Markéta Jandusová. Chemopetrol oznámil, že při modernizaci čističky dodržuje předpisy a odmítl, že by byl příčinou kalamity. Výsledky měření podle firmy neprokázaly únik rizikových látek, upozornily ale na úbytek kyslíku v řece. Na úbytku kyslíku se měl podílet nízký stav vody v řece a její vysoká teplota. Chemopetrol proto objednal od Povodí Ohře pomocnou dodávku povrchové vody z nechranického přivaděče na proplach řeky. Bílina je po víkendovém naředění a deštích méně kalná než před týdnem a téměř nepáchne. Redaktor Deníku v úterý večer viděl na hladině v Želenicích živé kachny, pod mostem skákaly do hnědozelené vody ze břehu žáby. Podle Chemopetrolu významná investice za 100 milionů korun do modernizace biologické čistírny odpadních vod regionu pomůže. Účinnost čističky bude vyšší už od 31. srpna, kdy plánovaná odstávka skončí. „Chemopetrol plní své závazky vyplývající z platné legislativy na ochranu povrchových vod a z rozhodnutí veřejnoprávních orgánů,“ sdělil mluvčí Chemopetrolu Pavel Veselý. Podle něj je rozhodnutí zastupitelů unáhleným krokem, který se opírá jen o zprávy z médií. „Chemopetrol je připraven poskytnout zastupitelům podrobné informace,“ sdělil Veselý. Se starostou Želenic se sejde zítra. „Z aktuálních výsledků měření, doložených laboratoří správce toku, je patrné, že přijatá opatření jsou účinná a voda v řece Bílině v daném úseku již obsahuje od 21. července potřebné množství rozpuštěného kyslíku,“ uvedl František Janačík z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje. Kontaminace vody nebyla zjištěna. „Zaměřovali jsme se na kyslík, který je rozhodným ukazatelem,“ řekl Jan Švejkovský, mluvčí státního podniku Povodí Ohře. Černý kal na břehu byl podle něj biologického původu – vzniká usazováním zejména dusíkatých látek a neměly by v něm být žádné chemikálie. „Postoupím to Orlenu, aby o tom věděli,“ reagovala na žádost Deníku o stanovisko na trestní oznámení Dana Dvořáková, vedoucí oddělení komunikace Unipetrolu. Chemopetrol je součástí Unipetrolu, skupiny působící v petrochemickém průmyslu v ČR. V roce 2005 přešel Unipetrol pod polskou skupinu PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Zastupitelé protestovali

Proč se vedení obce Želenice bouří? Zastupitelé se obávají, že nadměrné vypouštění odpadních vod do řeky během 81denního mimořádného provozu čističky, schválené krajským úřadem, může ohrozit zdraví obyvatel, spodní vody a cenné mokřady s chráněnými druhy živočichů. Území Želenic patří do ochranného pásma Bílinské kyselky, mokřady byly navrženy k registraci v rámci UNESCO. „V nivě Bíliny máme pět tůní, propojených s řekou, v nichž se snažíme udržet přirozený ekosystém. Žijí tam ptáci a obojživelníci. Nechceme o to krásné prostředí přijít,“ sdělil Deníku po mimořádném jednání zastupitelstva starosta Jaroslav Vašek. „Chemopetrol do řeky nevypustil žádné ropné ani jiné chemické látky. Jednalo se pouze o biologické a dusíkaté znečištění, které v kombinaci s nízkým stavem vody a její vysokou teplotou způsobilo úbytek kyslíku v řece,“ řekl včera Deníku mluvčí Chemopetrolu. Biologické znečištění není podle odborníků mimořádnou událostí. Podobné kaly vypouštějí i komunální čističky odpadních vod. Deníku to potvrdil Jan Švejkovský z podniku Povodí Ohře. Bílina je řadu let nejšpinavější řekou v zemi. Je hodnocena pětkou - nejhorší známkou. Může za to znečišťování toku v minulém století a poloha v průmyslové krajině. „Kvalitu vody významně ovlivňuje prostředí, kterým protéká,“ uvádí ve své zprávě o vývoji kvality vody v Bílině Jitka Veselá z podniku Povodí Ohře. V pondělí ji citoval server aktualne.cz. Se zprávou se na svém jednání minulý týden seznámili i ministři. Podle serveru první ránu dostává řeka v Jirkově. „Do řeky míří splašky ze všech domácností. Přestože procházejí přes čistírnu odpadních vod, kvalita vody rázem na pětistupňové škále vyskočí v některých ukazatelích do třetí a čtvrté kategorie. Další znečištění přichází z dalších měst, jako jsou Chomutov, Most či Teplice. Pak tu jsou odpadní vody z povrchové těžby hnědého uhlí. Na kvalitě vody se podepisují také místní chemičky,“ uvedl aktualne.cz. Znečištění řeky v minulém týdnu považují ale někteří obyvatelé Želenic za extrémní. „Páchla jako za komančů,“ řekl poblíž řeky jeden z obyvatel, který nechtěl být jmenován. Někteří zastupitelé přirovnali zápach a špínu v řece ke stavu v 70. letech minulého století. Plánovaná rekonstrukce čistírny odpadních vod Chemopetrolu začala 11. června a potrvá do 14. října. Krajský úřad povolil podniku vypouštění zvýšeného množství znečištění v odpadních vodách do řeky Bíliny nejdéle do 14. října. „Povolení bylo uděleno v souladu s platnou legislativou, k řízení byla doložena všechna potřebná vyjádření a nebyly vzneseny žádné námitky,“ sdělil Deníku František Janačík z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje. Po zjištění alarmujícího úbytku kyslíku v řece Chemopetrol podle krajského úřadu okamžitě zajistil, ve spolupráci se správcem toku, navýšení průtoku v Bílině nakoupenou vodou z přivaděče z Nechranic od Povodí Ohře.

Prohlášení zastupitelstva:

1. Bude podáno trestní oznámení na firmu PKN Orlen.
2. Žádáme o poskytnutí informace, kdo zpracoval projekt na vypuštění odpadů. Odpovídá tento projekt směrnicím EU, jaké množství a jakých látek bylo vypuštěno? Proč nebyli informováni o plánovaném vypouštění dopředu starostové obcí?
3. Žádáme o poskytnutí informace, kdo z krajského úřadu povolil vypouštění kalů.
4. Žádáme o posouzení stavu řeky nezávislým znalcem z oboru ekologie - dle našeho názoru došlo k neodvratnému narušení ekosystému řeky, žádáme o posouzení s předešlými studiemi.
5. Proč se nezapojily ekologické organizace?
(Zdroj: Obec Želenice, 24. 7.)