Deníku to řekl starosta Želenic Jaroslav Vašek. Kvůli znečištění řeky svolal mimořádné zasedání zastupitelstva, které začalo v pondělí 23. července v šest hodin večer.Obec chce vědět, zda analýza vody prokázala přítomnost nadlimitního množství nebezpečných látek a proč společnost Chemopetrol dostala od krajského úřadu povolení k vypouštění většího množství odpadních vod z rekonstruované čističky v areálu závodu.„Víkendové deště sice řece pomohly, zůstává ale nejšpinavější v republice. Zápach byl cítit až kilometr daleko od řeky,“ sdělil starosta.Obyvatelé se podle něj obávají, že usazeniny kalu zůstanou po poklesu hladiny na břehu a zhorší tím životní prostředí v obci. Vašek také upozornil, že žádná instituce neinformovala obecní úřad o příčinách znečištění řeky a přijatých opatřeních.„Otázkou zůstává, co nastane, až se průtok opět sníží a odkryjí se nánosy čehosi černého, co uvízlo na březích a kamenech tvořících koryto a vystupujících nad hladinu. Myslím si, že tento smrdutý příběh bude ještě dlouhý,“ sdělil Václav Havelka z Mostu-Rudolice.Co všechno vyteklo do řeky, nevěděl včera v poledne ani mostecký magistrát. Jeho zaměstnanci minulý týden přímo u řeky potvrdili vážnost situace a oprávněnost obav veřejnosti.„Stále čekáme na výsledky rozboru vody odebrané z Bíliny státním podnikem Povodí Ohře,“ řekl v poledne Vladimír Pátek, vedoucí odboru životního prostředí a mimořádných událostí magistrátu.„Podle předběžných zjištění do řeky neunikly žádné rizikové látky, minulý týden byl prokázán pouze nedostatek kyslíku v řece,“ sdělil včera Tomáš Novotný, říční dozorčí z Povodí Ohře.

Minirozhovor s tiskovým mluvčím Chemopetrolu Pavlem Veselým

Je pravda, že Chemopetrol nemusel vypouštět tolik odpadních vod, kdyby omezil výrobu?
Ne. Chemopetrol musí dodržovat a dodržuje platné zákonné předpisy při jakémkoliv vytížení výrobních kapacit. Přesto Chemopetrol jako jedno z prvních opatření omezil nátok odpadních vod z předčistících zařízeních a provedl technologické úpravy v předčistících zařízení s cílem snížit zatížení řeky Bíliny v době vysokých teplot a nízkých průtoků, to je v období s výskytem negativního kyslíkového režimu.
Unikly do řeky v minulých dnech nějaké rizikové látky?
Po dobu rekonstrukce biologické čistírny odpadních vod je zachováno čištění v prvním, biologickém stupni čištění. Odstaven je pouze druhý stupeň, který je převážně zaměřen na odstranění dusíkatého znečištění. V minulých dnech nedošlo k úniku žádných „rizikových“ látek.
Deníku jste minulý týden sdělil, že Chemopetrol bude stav vody v řece „průběžně sledovat a vyhodnocovat“. Jaký je tedy stav vody v řece dnes u čistírny odpadních vod?
Dle prováděného měření kvalita vody v řece v nařízených místech vyhovuje příslušným stanoveným limitům kyslíkového režimu. Tento vyhovující stav je důsledkem zvýšeného průtoku vody, který je zajištěn až do konce období s vyšším rizikem nevyhovujícího kyslíkového režimu v toku.

Příspěvek od obyvatele Rudolic Václava Havelky:

Přečetl jsem si Váš článek týkající se řeky Bíliny spolu s oficiálním vyjádřením Pavla Veselého za Chemopetrol a.s.. Okamžitě jsem se v čase přenesl do předlistopadových let, kdy nás tisk informoval jedině politicky správně. Žádné katastrofy a kalamityohrožující životní prostředí a zdraví obyvatel. Vše je normální a v pořádku, podle norem. I když to špatně vypadá, realita je růžová.
Tyto "kecy" by se však v dnešní době měly přísně trestat. Již druhý týden řeka Bílina silně zapáchá po sirovodíku. Stejný zápach byl na "mrtvé vodě" a kalištích u Chemických závodů v 70. a 80. letech minulého století. Také voda byla podobná.
Dnes (21.7.2007) stále teče v řece černá páchnoucí břečka, která umrtvila celý tok až do Ústí nad Labem. U břehů jsou náhodně vidět mrtvé ryby. Stejný obrázek a smradje k vidění i cítění již druhý týden při přechodu přes most od nádraží do Rudolic. S množstvím vody to nemá nic společného, neboť v květnu a červnu letošního roku jí korytem teklo mnohem, mnohem méně. Přesto nezapáchala a byla čistá a plná života.
Slovní hříčky s tvrzeními, že: "Chemopetrol neporušil stanovené podmínky","plní své závazky","kvalita vody vyžadujepřehodnocení", jsou opravdu nic neříkají kecy. Každý, kdo se k řece podívá, sám uvidí otřesný a pravdivý stav. Stačí jediný pohled z mostu u nádraží. Faktem je, že voda je černá, páchnoucí a mrtvá. Jak dlouho budeme v područí mocných podniků, budeme jim poklonkovat a hledat nejmírnější řešení namísto tvrdých postihů za nebezpečné jednání a chování.
Zápach znepříjemňuje život obyvatelům Rudolic. Po dotazu na mosteckém Ekologickém centru jsem dostal vyhýbavou odpověď. Prý nemohou poskytovat žádná vyjádření bez požehnání odboru životního prostředí mosteckého magistrátu. K čemu takové závislé ekologické centrum je? Vyžádali si kontakt na mne, a opravdu druhý den odpověděli:

 
 
 
 

Řeka Bílina je černá - aktuální informace o stavu řeky.

19. července 2007

Na Ekologické centrum Most se v pondělí obrátil občan Rudolic. Upozornil na pravděpodobný únik odpadních vod do řeky Bíliny. Voda je černá, nesnesitelně zapáchá, ryby uhynuly.Informace byla ihned předána Odboru životního prostředí a mimořádných událostí mosteckého magistrátu. Vzorky vody již odebírá Povodí Ohře, s.p. a to i v noci, vzhledem k informaci, že zápach je silnější právě v nočních hodinách.Dnes by měly být známy první výsledky rozborů. Situací se zabývá také Česká inspekce životního prostředí.Na kalamitní situaci se podepsal nízký průtok vody. Do Bíliny ústí čistírna odpadních vod společnosti Chemopetrol. Ta má v tomto období od krajského úřadu povoleno vypouštění nadbytků odpadních vod z biologické čistírny.

 
Na to následoval Váš článek s oficiálním vyjádřením, ve kterém Pavel Veselý za Chemopetrol a.s. lže, jako Rudé právo. Udělejte si svůj názor návštěvou řeky. Není zapotřebí zvláštního vzdělání. Stačí průměrný čich a zrak. Řeku nezachrání žádné ředění vody ani jiné výmluvy a ptákoviny. Mrtvá, čistá nepáchnoucí řeka bude až po ukončení vypouštění břečky z Chemopetrolu.