Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) je otevřeným informačním střediskem o životním prostředí s posláním shromažďovat dostupné informace o životním prostředí regionu a v co nejvyšší míře je zpřístupňovat široké veřejnosti, provádět poradenskou a osvětovou činnost v problematice životního prostředí. ECM pracuje již od roku 2000.

Svým charakterem (zejména napojením na dispečinky průmyslových podniků v regionu) je mostecké ekocentrum dosud jediné svého druhu v České republice. Činnost ECM se opírá především o aktivní informování veřejnosti, zajištění efektivní komunikace s průmyslovými podniky, veřejnou správou a veřejností a hledání společných řešení environmentálních problémů v regionu. Jako jediné v České republice disponuje bezplatným Zeleným telefonem, jehož prostřednictvím bylo zodpovězeno více než devět tisíc dotazů.

V souvislosti s vyhlášením stavu regulace z důvodu vysokých hodnot prachu v minulých dnech má ECM plné ruce práce s informováním institucí, médií a občanů.

JAK SE DOVOLAT
Ekologické centrum vyzývá obyvatele Mostu a okolních měst a obcí, aby v případě zájmu o stav ovzduší kontaktovali a využívali Zelenou bezplatnou linku 800 195 342, kde jim ekoporadci ochotně sdělí aktuální informace o stavu ovzduší, případně, aby požádali telefonickou nebo elektronickou cestou o zasílání informací o stavu ovzduší a to na adrese: ecmost@vuhu.cz.

Do ECM je totiž možné bezplatně zavolat na zelenou linku, a to každý všední den od 6 do 22 hodin a zjistit, jaký je stav ovzduší. Především mateřské školky a školy této možnosti denně využívají, ale v posledních dnech narostl i počet dotazů od občanů. Od počátku prosince 2010 ECM zodpovědělo přes 70 dotazů o stavu ovzduší a rozesláno přes 80 elektronických sdělení o překročení přípustných limitů.

Instituce a média jsou o stavu ovzduší pravidelně informovány elektronickou cestou. V případě mimořádných událostí, jako je překročení přípustných limitů čistoty ovzduší nebo vyhlášení stavu regulace, jsou instituce a média operativně informovány a stejnou cestou jsou informováni i občané, kteří o tuto službu požádali. Tak tomu bylo i v pátek 03. 12. 2010, kdy došlo k vyhlášení regulace.

Milena Vágnerová, Ekologické centrum Most pro Krušnohoří