Ta chce ozdravit fungování společnosti dlouhodobě zatížené hospodářským propadem a připravit prodej bytů za spravedlivé ceny. Vladimír Bártl z opoziční ODS nesouhlasil se snížením kapitálu. Rozhodnutí považuje za zbytečný a bezdůvodný hazard bez podrobných analýz.

Radní Jiří Zelenka (SMM) kritizoval volebního rivala Bártla za návrhy, které by podle Zelenky vedly k neúměrnému zdražování bydlení. „Když snížíme základní kapitál Mostecké bytové, v podstatě sebereme městu 197 milionů korun z majetku. Město přijde o tuto hodnotu akcií, což se zároveň projeví i na účetnictví města,“ prohlásil Bártl.

Bývalá vláda včele s ODS prý věděla, že společnost bude po svém založení ve ztrátě. Ta se dá podle Bártla řešit třeba navýšením základního jmění.
„Mě se to také nelíbí, ale proč to nebylo řešeno posledních pět let, proč to zůstalo na nás?“ namítl Zelenka.

„Deregulací nájemného, se kterou jsme počítali, budou příjmy společnosti narůstat. Zvyšováním nájemného se může dostat do kladných čísel,“ uvedl Bártl.
„Já rozhodně nejsem pro to zvedat lidem nájemné,“ sdělil Zelenka. „Ani deregulace nájemného nemůže tuto ztrátu v dohledné době sanovat. Jedná se o 198 milionů korun,“ řekl ekonomický náměstek primátora Luboš Pitín (SMM).

„Deregulace nájemného ztrátu nepokryje,“ potvrdil primátor Vlastimil Vozka (SMM). Odmítl argument Bártla, že město přijde o majetek za 197 milionů korun. „To je naprosto chybné prohlášení. Ty peníze Mostecká bytová nemá, je v mínusu. Snažíme se o její ozdravění, aby navenek působila vyrovnaně,“ řekl Vozka.

„Společnost zdárně funguje. Je možné, že ztráta se bude prohlubovat, ale je i naděje, že tomu tak nebude,“ uvedl Bártl. „Myslím, že je nejmoudřejší byty lidem rozprodat, aby se o domy starali sami. Domy družstev se opravují lépe než domy města. Jsem přesvědčen, že v tomto trendu by se mělo pokračovat,“ řekl Zelenka. Podle něj by neřešení ztráty snížením kapitálu vedlo ke zvýšení ceny bytů při jejich plánovaném prodeji nájemníkům. Podle Bártla případný prodej bytů nesouvisí s hodnotou společnosti a snižováním jejího jmění.