Díky novince instalované na školních počítačích mohou učitelé lépe připravovat pro zdravotnictví odborný personál a usnadnit mu nástup do zaměstnání. Škola pořídila systém z grantu Chytré hlavy pro sever, ze kterého získala 300 tisíc korun.

Nemocniční informační systém, který zahrnuje kompletní údaje o fiktivních pacientech a který v reálu používají lékaři i zdravotní sestry, představili ve škole v tomto týdnu studenti 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent.

Iniciátorkou projektu zavedení nemocničního programu do školního prostředí byla třídní učitelka Radka Koubová. Tréninkem různých modelových situací, které simulují komunikaci s pacientem, každodenní administrativu, tvorbu a přesun zdravotnické dokumentace a mezioborovou spolupráci, se výuka přibližuje ke skutečnému nemocničnímu prostředí, kde studenti vykonávají praxi.

Program je užitečný už od 1. ročníku oboru Ošetřovatel a v době nedostatku odborného personálu ve zdravotnictví byl pro školu již nutností. „Systém se dá využívat během celého studia," řekla Koubová.

Software je ve všech odborných učebnách. Peníze na něj poskytla z grantu společnost Vršanská uhelná, která těží u Mostu hnědé uhlí a na nové učebny na Mostecku přispívá už sedm let. Projekt zdravotnické školy považuje za velmi přínosný pro okres. „Lidé marodí i tady," řekla mluvčí společnosti Gabriela Sáričková Benešová. Vyzvala mládež, aby po studiu neodešla ze zdravotnictví a pracovala na Mostecku.