„Kvalitní zdravotní péče je drahá, ale nekvalitní péče je ještě dražší," zdůraznil lékař Ivan Staněk, který v divadelním sále sestrám přednášel o akreditačních standardech pro nemocnice. Podle Staňka se dodržování kvality a bezpečí ve zdravotnických službách vyplatí. Pečlivostí a důsledností se předchází velkým nepříjemnostem, například hygienickým excesům, haváriím, pokutám či soudním žalobám.

Ve středověku bylo v Mostě několik špitálů. Prvním byl mostecký křížovnický špitál z počátku 13. století. První moderní nemocnice v Mostě vznikla až v roce 1855. V roce 1975 se oddělení přestěhovala do současného areálu pod vrchem Ressl. Nedávno tam skončila rekonstrukce pavilónů.

Loni bylo v mostecké nemocnice hospitalizováno 26 669 pacientů, zdravotníci ambulantně ošetřili 386 383 lidí a odoperovali 7 770 pacientů. Nemocnice v Mostě je druhým největším zařízením Krajské zdravotní, která spravuje v kraji pět nemocnic.

Most vzdělávací

Zdravotní sestry mají ve středu na programu kromě historie a současnosti mostecké nemocnice také témata o zdravotnickém právu v praxi, o zvládání agrese a konfliktů či o kaplanské službě v Nemocnici Most.

VI. Mostecké dny sester aneb Nemocnice Most včera - dnes – zítra.

Akce v divadle vyvrcholí slavnostním večerem, který začne v 17 hodin a kterého se zúčastní i hejtman, poslanci z Mostecka a vedení Krajské zdravotní.

V mostecké nemocnici se ve středu konal 10. Mostecký pediatrický den. Odborný regionální seminář je letos součástí projektu na zlepšení péče o nedonošené děti na severu Čech, který je podpořen grantem z Norských fondů.

Akci pořádalo dětské a dorostové oddělení s perinatologickým centrem Nemocnice Most pod záštitou České pediatrické společnosti ČLS JEP a České lékařské komory. Program zahájil odborný garant semináře primář Jiří Biolek. Ve své přednášce se zaměřil na informace o proměnách, vývoji a výsledcích mostecké neonatologie. Akce má hlavně vzdělávací význam.

„Akce má svojí tradici a publicitu mezi odbornou veřejností, o čemž svědčí i pravidelná účast 60 až 70 lékařů a sester," uvedl Biolek.