„Tato akce trvá tři dny. V letošním roce máme v prvním ročníku tři třídy studentů. Chceme jim pomoci při dalším postupu a adaptovat se na nové prostředí. Je to pro ně samozřejmě nápor a my se jim snažíme vyjít co nejvíce vstříc,“ sdělila Deníku jedna z organizátorek akce Dana Vrtíšková.
Od rána se zapojují studentky do seznamovacích her a jiných činností, které jim pomohou lépe se začlenit do kolektivu. Při hrách je přítomen i jejich budoucí třídní učitel, který může takto třídu lépe poznat. Všichni mají jmenovky, aby se mohli oslovovat jmény. Mohou si také vyzkoušet různé pohybové aktivity, jako třeba cvičení na míči , lekce sebeobrany, plavání či břišní tance. Při všech tělovýchovných aktivitách mají studentky na starosti zkušení trenéři nebo učitelé tělesné výchovy na škole.
„Je to moc pěkné. Nikde jinde jsem neslyšela, že by takto vítali nové studenty. Je to rozhodně lepší, než kdybychom seděly v lavicích. Máme větší možnost se poznat a seznámit. “ shodly se studentky prvních ročníků. V odpoledních hodinách poté probíhá konzultace s psycholožkou, která radí jak předcházet konfliktům, jak zvládat nároky střední školy a snažit se o prevenci šikany.
„Tento projekt byl financován krajským úřadem. Rádi bychom, aby se tato akce stala tradicí. Příště se budeme snažit zaplatit vše z vlastních zdrojů,“ řekla Deníku organizátorka Jaroslava Arnoštová.