Jednatel společnosti Miroslav Otcovský předložil zastupitelům na jejich pracovním jednání několik variant budoucnosti správy a provozu sportovních areálů. Variant je prý více, jednou z možností je například předání sportovišť do správy provozovatelům sportovních činností. Další variantou může být i prodej některých sportovišť.

Podle starosty města Milana Šťovíčka jednatel společnosti zastupitelům vylíčil také současný stav společnosti.

„ Z informace vyplývá dlouhodobé podfinancování především technického stavu jednotlivých sportovišť, vysoká energetická náročnost a ztrátovost jejich provozu,“ řekl novinářům starosta Litvínova.

„Provoz společnosti je dotován z rozpočtu města, a proto je dle mého názoru nutné přijmout dlouhodobou koncepci rozvoje společnosti, zejména z následujících důvodů: Dotace od města Litvínov činí více než 10 milionů korun, stačí však pouze na vlastní provozní výdaje. Nejsou naplňovány odpisy, společnost se každoročně dostává do ztráty. Sportas má pověst černé díry na peníze města, ačkoli to není pravda – jeho provoz je prostě finančně náročný,“ uvedl Miroslav Otcovský.

Možná shoda zastupitelů by podle starosty města mohla spočívat v tom, že některá sportoviště si ponechá ve správě město a ostatní předá do správy těm, kteří na nich provozují sportovní činnost.

Pokud by došlo k této variantě, město by si chtělo ponechat bazén a koupaliště.