Deník zjistil, že před zrušením 16. ZŠ, o kterém zastupitelstvo rozhodlo ve čtvrtek, existovaly i dvě jiné varianty. Takzvanou variantou číslo 2 bylo zrušení 18. ZŠ, variantou číslo 3 zrušení 1. ZŠ. Vyplývá to z radniční analýzy, kterou má redakce k dispozici. Desetistránkový dokument obsahuje srovnání všech dvanácti mosteckých základních škol.

Analýza s řadou tabulek, grafů a mapek sestavená odborem školství na pokyn radních nehodnotila kvalitu výuky, ale hlavně to, která škola je nejméně naplněná a zároveň stojí město nejvíce peněz v přepočtu na jednoho žáka. „Nejvíce ekonomicky náročné z hlediska nákladovosti jsou 1. ZŠ, 16. ZŠ a 18. ZŠ,“ uvádí analýza. Všechny tři školy měly v letech 2008 až 2010 ve srovnání s ostatními nejvyšší náklady na žáka.
Odbor nakonec doporučil ke zrušení 16. ZŠ, která je podle tabulek nejméně efektivní pro městský rozpočet, je snadněji nahraditelná a její zánik způsobí podle radnice nejméně problémů. Výsledek to byl ale těsný, protože v některých finančních ukazatelích je 16. ZŠ lepší než ostatní.
„Svou roli sehrálo i umístění škol,“ připouští náměstkyně primátora Hana Jeníčková (SMM).

Kdyby se zrušila 18. ZŠ, nejmladší mostecké sídliště Liščí Vrch (Sedmistovky) by přišlo o jedinou školu. Většina dětí by musela chodit do jiných městských částí přes rušné silnice na 14. ZŠ nebo 15. ZŠ. Školské obvody by se musely komplikovaně upravovat, což by pocítily i rodiny bydlící v obvodech 4. ZŠ a 10. ZŠ. I proto varianta 2 neprošla.

Kdyby se zrušila 1. ZŠ, která je nejmenší, má nejvyšší náklady na žáka, ale čerpá od města třetí nejnižší provozní příspěvky ze všech škol, její děti by musely daleko, protože kdysi nejbližší 2. ZŠ už dávno neexistuje. Nejbližší školy, 7. ZŠ a 8. ZŠ, by podle analýzy nemohly děti z oblaasti 1. ZŠ pojmout, protože mají ve svých obvodech velký počet dětí do šesti let věku.
Velká 16. ZŠ je nejméně naplněná a podle analýzy je nejlépe zastupitelná: stojí nedaleko 10. ZŠ a 15. ZŠ, které mají volnou kapacitu a méně zatěžují městskou kasu.

Primátor Vlastimil Vozka (SMM) tvrdí, že v Mostě nejsou špatné školy, ale město nemá peníze, aby je všechny uživilo. Ročně stojí přes 60 milionů korun. „Ve školách je přitom přes 2 200 neobsazených míst. Tato situace je neudržitelná,“ tvrdí.
Zastupitel Adolf Sigmund (TOP09) bydlící v městské části Vtelno upozorňuje, že na 16. ZŠ chodí i děti ze Vtelna, protože je součástí její spádové oblasti a děti sváží do školy školní autobus. „Na to by se nemělo zapomenout,“ říká.
I tohle bude řešit zvláštní radniční komise. „Čeká nás celá řada závažných otázek,“ uznává Jeníčková.
Radní tvrdí, že ještě nevědí, co s budovami 16. ZŠ udělají. Prý zůstanou města.
Daniel Drtík (ODS) varuje před vandaly a zloději, které bude opuštěný komplex 16. ZŠ lákat. „Nemělo by dojít ke škodám na městském majetku,“ nabádá.
Primátor ujišťuje, že areál bude stále pod dohledem. Radnice po vyklizení objektu nevypne alarm a areál zůstane napojený na pult centrální ochrany, který obsluhuje městská policie.
Školník Jiří Baloun se už smířil s tím, že ztratí práci. Komplex objektů 16. ZŠ považuje za ideální pro vzdělávání. Má dvě tělocvičny, velkou jídelnu, moderní učebny a pěkné hřiště.
„Je to škoda,“ říká ke zrušení. Škola přestane existovat 31. srpna 2012.
Odbor školství doporučuje, aby z 16. ZŠ přecházely do jiných škol celé kolektivy. Podle některých pedagogů to sice zní líbivě, ale není to reálné, protože o tom, na jakou školu bude dítě chodit, by měli rozhodovat rodiče, ne úředníci, ani politici.
„Přesun celých kolektivů je naivní představa. Pokud několik rodičů bude proti vybrané škole, kompletní třídu se přesunout nepodaří,“ zaznívá z učitelských kruhů.

JAK JSOU NA TOM MOSTECKÉ ŠKOLY (Zdroj: MmM)

počet dětí*kapacita výdaje města**náklady na žáka

1.ZŠ 196 480 5,3 mil. Kč2 643 Kč/měs.
3.ZŠ550 600 5,5 mil. Kč 979 Kč
4.ZŠ463 585 4,6 mil. Kč 999 Kč
5.ZŠ 236 300 3,9 mil. Kč 1 333 Kč
7.ZŠ 610 620 5,4 mil. Kč 876 Kč
8.ZŠ 366 600 4,1 mil. Kč 1 083 Kč
10.ZŠ 597 640 4,2 mil. Kč 680 Kč
11.ZŠ 4666003,9 mil. Kč 813 Kč
14.ZŠ 652 1 0006,5 mil. Kč 980 Kč
15.ZŠ 406 620 6,6 mil. Kč 1 410 Kč
16.ZŠ 275 675 5,3 mil. Kč 1 753 Kč
18.ZŠ 372 765 7,1 mil. Kč 1 731 Kč

* rok 2010/11
**celkové výdaje města včetně velké údržby


16. ZŠ vykázala nejmenší naplněnost: 40,74 %
(pro srovnání: 1. ZŠ 40,83 %, 18. ZŠ 48,63%, 7. ZŠ 98,39%, 10. ZŠ 93,28%)


16. ZŠ ukončí činnost 30. června 2012, přestane existovat k 31. srpnu 2012.
Ve čtvrtek o tom rozhodlo zastupitelstvo. Pro hlasovalo 34 zastupitelů, proti jeden, tři se zdrželi, sedm jich na zasedání nepřišlo.