Jako po másle běželo čtvrteční zasedání litvínovských zastupitelů. Druhá schůze nově zvolených politiků se zadrhla až na patnáctém bodu z celkových osmnácti. O co v něm šlo? O stanovisko k územně ekologickým limitům těžby.

Vedení města, konkrétně druhý místostarosta Milan Šťovíček, předložilo materiál ve znění, že radnice využije všech zákonných možností, aby zabránilo prolomení územních ekologických limitů, které vláda stanovila na začátku 90. let.

V první řadě zajímalo opozičního zastupitele Martina Kliku, zda se stanovisko vztahuje i k lomu Bílina, který se začíná přibližovat k Lomu a Mariánským Radčicím. „Jde nám hlavně o zachování lidských sídel, materiál navíc bere limity komplexně," odpověděl Milan Šťovíček.

Podle něj je důležité, aby nové zastupitelstvo dalo najevo svůj postoj, byť stejný materiál schválilo už v minulém volebním období. „Vršení totožných usnesení je podle mého nerozum," nechal se slyšet Daniel Volák z Otevřené radnice. Vzápětí zkritizoval podobu usnesení a nazval ho plytkým materiálem.

Z opozičních řad následně začaly padat protinávrhy. Robert Kysela nejdříve požadoval, aby se k usnesení přidaly věty, že starostka města bude v případě prolomení limitů bojovat o co největší výhody pro Litvínov. To však koalice označila za neslučitelné s postojem naprostého odmítání pokračování těžby.

Nakonec se hlasovalo o návrhu Patrika Cmoreje, aby byl bod stažen, projednán výborem pro životní prostředí a až poté znovu předložen. Neprošel. Přijat byl návrh koaličního politika Vlastimila Doležala, jenž požadoval schválení stanoviska a doplnění jednoho z jeho bodů, že vše projedná výbor pro životní prostředí a navrhne konkrétní kroky k naplnění usnesení.

Při závěrečné diskusi přišly na přetřes i ostravské kaly, které se skladují na Celiu. Debatu o nich rozjeli dva občané města, kteří chtěli vysvětlení po Milanu Šťovíčkovi, proč v roce 2001 odmítl možnost odvolání se proti jejich uskladnění a s nikým se o tom neporadil. Daniel Volák pak označil Šťovíčka za kličkaře mezi větami a vlastními rozhodnutími.

„Nemám ve zvyku kličkovat. Tady někdo rozpoutal boj, protože jsem nepohodlný," odvětil Šťovíček, jenž spolu s Vlastimilem Doležalem čelí anonymnímu trestnímu oznámení, že za povolení uložení kalů obdrželi úplatek ve výši sedm milionů korun. Oba už dříve toto nařčení odmítli a v souvislosti s tím podali trestní oznámení na neznámého pachatele za křivé obvinění.

„Dovolte mi, abych z toho vykličkoval," uvolnil poté atmosféru Patrik Cmorej z ČSSD a předal vedle sedícímu Tomáši Hocelíkovi bažanta na znamení toho, že právě Hocelík pro Cmorejovi převzal štafetu nejmladšího zastupitele. „Osm let jsem byl v zastupitelstvu benjamínkem, ve sportovní terminologii bažantem, nyní je nejmladší Tomáš Hocelík, proto mu symbolicky předávám bažanta. Nepij z toho, je to na čůrání," rozesmál aulu Cmorej.