17:20 Zasedání končí. Příští se uskuteční už 18. května v 15 hodin.

17:12 Politici řeší personální změny ve výborech. Odmítli jmenovat Martinu Vettermannovou novou předsedkyní Osadního výboru, který se zabývá Janovem. Rostislava Tomáše zvolili novým členem finančního výboru a Oldřicha Jedličku novým členem kontrolního výboru.

17:05 Zastupitelé schválili Stanovy Svazku obcí v regionu Krušných hor.

17:03 Město se bude ucházet o dotaci na vybudování obecního rozhlasu kvůli informování obyvatel.

16:49 Zastupitelé schválili pořízení integrovaného systému pro řízení úkolů, projektů a procesů.

16:46 Zastupitelé schválili prodeje a odkupy různých pozemků. Tradiční část každého jednání.

16:40 Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Ten nebude jen pro Litvínov, ale pro celou spádovou oblast.

16:33 Zastupitelé schválili poskytnutí dotace ve výši 3,4 milionu korun pro městskou firmu SPORTaS na dokončení revitalizace vnitřních prostor sportovní haly.

16:30 Nyní se bude řešit to samé a týkat se to bude mostu na Podkrušnohorské ulici. Odbor navrhuje konání architektonické soutěže. Nikdo nechce diskutovat, hlasuje se tak rovnou o architektonické soutěži. Návrh byl přijat. Nový most se tak postaví na základě architektonické soutěže.

16:28 Zasedání pokračuje. Výsledkem dohodovacího řízení je nové usnesení. Politici se dohodli na otevřeném řízení. Tento návrh byl přijat. Bude tedy otevřené řízení.

16:11 Hlasovalo se o protinávrhu Adriana Javorka, který chce otevřené řízení. Návrh nebyl přijat. Hlasovalo se tedy o tom původním návrhu, tedy o konání architektonické soutěže. To ale také neprošlo. Politici jdou ke starostce dohodnout další postup.

16:07 Miroslav Otcovský, jednatel společnosti SPORTaS na jednání řekl: „Stávající bazén je v hrozném stavu a čas nás opravdu tlačí. Zaslechl jsem někde, že vydrží deset let. Nevydrží. Pokud jde o časový průběh, pokud půjdeme cestou architektonické soutěže, bude to podle mého názoru rok a půl až dvouleté zdržení. Nové bazény se staví za 100, 110 milionů. U nás to bude trochu víc, protože my tam zařazujeme třeba i parkoviště. Troufnu si říct, že to můžeme mít za třeba 120 milionů. Soutěžme, ale v tomto případě ne."

15:53 Jan Jelínek (KSČM): „Byl bych rád, kdybychom tu měli skvostný objekt, ale hlavní argument je čas." Adrian Javorek: „Já jsem dříve v zastupitelstvu neseděl, ale přesto chci, aby se už začalo stavět."

15:48 Helena Zemánková Týřová (Otevřená radnice): „Nejsem vymezená ani jedním směrem, ale půlrok jsme mohli ušetřit. Už v listopadu, když jsme hlasovali o tom, co bude s bazénem dál, tedy kde bude stát, jsme o podobě zadání mohli hlasovat." Starostka oponuje tím, že bylo potřeba obě varianty nejprve připravit.

Hana Žihlová podpořila Vlastimila Doležala. „Pojďme si soutěž vyzkoušet na menší akci," řekla.

15:41 Adrian Javorek navrhuje protinávrh, tedy hlasovat o zadání otevřeného řízení. Jiří Fedoriška (ANO): „Připadám si jako ve špatném filmu. Jsou tu politici, kteří tu jsou tolik let. Před chvílí mi potvrdili, že o špatném stavu se ví dávno. Před lety byly vypisovány dotace na aquaparky, ale ti lidé nic nedělali. Teď mluví o tom, že nás tlačí čas. Takže jestli to soutěž posune, tak nechápu, co jim na tom vadí," nechal se slyšet Fedoriška. Pavla Tomášová (ANO) je také pro architektonickou soutěž.

15:36 „Nepreferujeme jako STAN v případě plavecké haly architektonickou soutěž," řekl Vlastimil Doležal. Robert Kysela (SNK-ED) s ním souhlasí. Důvodem je čas. Bazén by se v případě architektonické soutěže měl podle odhadů stavět o několik měsíců déle. Už dopředu oba řekli, že v případě mostu, o kterém se bude mluvit později, budou pro architektonickou soutěž. Daniel Volák naopak chce u bazénu architektonickou soutěž. „Nový bazén by měl mít nějakou architektonickou hodnotu. Bude to stavba, která tu bude mnoho let. Bude to vizitka města," řekl Volák.

15:30 Starostka Kamila Bláhová prosazuje architektonickou soutěž, protože může být levnější a protože je lépe kontrolovatelná. „Soutěž má město vlastně ochránit, protože budeme konzultovat s profesionály, jestli to, co tam chceme mít, je reálné udělat za tu konkrétní částku," uvedla Bláhová.

15:25 K bodu diskutuje Marek Tomčík, předseda Sdružení sportovních klubů Litvínov: „Architektonickou soutěží se promrhají další prostředky a všechno se oddálí." Naráží tak na to, že město už má připravenou projektovou dokumentaci, která by v případě vyhlášení architektonické soutěže byla k ničemu. Radnice do příprav projektové dokumentace vložila přes 400 tisíc. „To bychom vyhodili z okna," řekla opoziční zastupitelka Hana Žihlová.

15:20 Milan Svoboda z České komory architektů na jednání řekl, proč jsou dobré architektonické soutěže. „Soutěže jsou podle nás tím nejtransparentnější a nejdemokratičtějším způsobem. Už z návrhu poznáte kvalitu. Navíc posuzujete ty návrhy anonymně. Soutěž také umožňuje zapojování místních do diskuse, mohou se zapojit do definice zadání. S přípravou soutěže je komora schopna pomoci bezplatně."

15:15 Zastupitelé schválili rozpočtová opatření. Nyní se bude řešit plavecká hala, zda bude zakázka zadána formou otevřeného řízení, nebo architektonickou soutěží.

15:08 Přestávka skončila.

14:52 Kvůli technickým problémům je vyhlášena patnáctiminutová přestávka.

14:42 Zastupitelé schválili Správu finančních aktiv města Litvínova v roce 2015.

14:35 Na řadě je bod Správa finančních aktiv města Litvínova v roce 2015.

14:33 Zastupitelé vzali na vědomí Zprávu o stavu a činnosti Městské policie Litvínov za rok 2015.

14:30 Daniel Volák (Otevřená radnice) oběma policistům poděkoval za jejich práci. Hana Žihlová (Sdružení Litvínováci) upozornila na to, že v Janově narůstá napětí s tím, že tam včera došlo k napadení pracovníka SBD Krušnohor. „Musíme být velmi ostražití a s těmi lidmi tam velmi pracovat," řekla Žihlová.

14:19 Velitel litvínovských strážníků Zdeněk Urban předkládá politikům Zprávu o stavu a činnosti Městské policie Litvínov za rok 2015. Zmiňuje například časté výjezdy do herny v ulici 9. května. V souvislosti s Janovem hovoří o velké migraci obyvatel. Také on zmiňuje vysoký počet řidičů pod vlivem drog.

14:18 Zastupitelé vzali na vědomí Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území okresu Most za rok 2015

14:16 Na řadě je Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území okresu Most za rok 2015. „Vyznívá příznivě. Kriminalita meziročně klesla o 12,5 procenta. Je to sice nejnižší pokles v rámci kraje, ale je to pokles významný. Dostali jsme se jako okres na desetileté historické minimum. Objasnili jsme 57,5 procent případů. Nejvíce klesla majetková kriminalita. Například vloupání do bytů pokleslo o 40,5 procenta. Trochu se navýšila drogová kriminalita, největší nárůst zaznamenáváme u řidičů pod vlivem drog. Loni bylo o 163 dopravního nehod více, na silnicích zemřeli dva lidé. Situaci považuji za stabilizovanou," řekl Jiří Volprecht, šéf mostecké policie.

14:11 Zastupitelé schválili Zprávu o kontrole usnesení a Zprávu o činnosti rady města bez jediné připomínky.

14:08 Do auly dorazil Robert Kysela.

14:06 Zastupitelé schválili program jednání.

14:03 Z opozice je přítomno šest zastupitelů. Chybí Robert Kysela, Jiří Šlégr, Patrik Christian Cmorej a Kateřina Holzknechtová. Koalice je kompletní. V průběhu jednání odejde Jiří Fedoriška.

14:01 Jednání začalo.