15.00 Sál je plný lidí a další se valí. 50, 100, 150, možná víc. Je málo místa. Stojí se v chumlu. Vchod je blokován těly. Proč lidé přicházejí v takových kvantech? Bude se hlasovat o prodeji více než šesti tisíců bytů, které vlastní Mostecká bytová. „Tolik lidí jsem tu ještě neviděl,“ prohlašuje jeden z úředníků. „Bude to nářez,“ říká další.

15.04 Primátor Vlastimil Vozka zahájil zasedání. Sál ztichl. Nedá se v něm dýchat. Občanů je asi čtyřikrát více než politiků. Desítky lidí stále stojí, není dost židlí. V sále je většina, 33 zastupitelů ze 45. To, co dnes odhlasují, platí.

15.08 Zopakujme si, co dnes mají politici na práci:

1. Slavnostní předání Ceny města Mostu za rok 2007 (dostane ji pedagog a výtvarník Josef Zedník)

2. Projednání námitek k zápisu minulého zastupitelstva.

3. Zpráva o činnosti rady města v září a říjnu.

4. Privatizace bytového fondu (to je nejdůležitější bod programu!)

5. Diskuse občanů (všimněte si, že hlavní diskuze občanů je až za hlasováním o bytech, což je neobvyklé – podle jednacího řádu se ale občané mohou vyjadřovat ke každému bodu programu).

6. Materiály výborů a komisí rady města (prodeje a pronájmy majetku města, finanční dary sportovním klubům a neziskovým organizacím).

7. Petice občanů proti podmínkám prodeje obytných domů v majetku společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ.

8. Informace o příjmech a výdajích města.

9. Informace ke vzniklým smluvním pokutám vyplývajícím z uzavřených smluv – prodloužení termínu zahájení stavby nebo dokončení stavby.

10. Úprava zásad investičních pobídek pro podnikatele.

11. Návrh na směnu pozemků se společností OVO-FRUKT.

12. Diskuse zastupitelů.

15.10 Pedagog a výtvarník Josef Zedník obdržel z rukou primátora prestižní Cenu města Mostu za rok 2007. „Ocenění si velmi vážím. Svou práci jsem vnímal jakou prostou službu,“ řekl Zedník. Na ocenění ho doporučily stovky lidí. Zedník proslul zejména jako ředitel Základní umělecké školy v ulici Moskevská. V tiskové zprávě mostecká radnice o Zedníkovi napsala: „Za léta své tvůrčí práce v mosteckém školství a mezi kumštýři získal nejen pověst výborného učitele a umělce, ale díky svému lidskému přístupu si získal srdce snad všech, kteří s ním kdy přišli do kontaktu.“

15.20 Začalo projednávání privatizace bytů Mostecké bytové, tedy prodej domů stávajícím nájemníkům, kteří musí vytvořit družstva. „Je to zásadní a strategický záměr,“ prohlásil primátor Vozka. Sál ani nedutá.

15.28 Připomeňme si stručně pravidla prodeje, předložená mosteckou vládou. Pomůžeme si tiskovou zprávou, kterou dnes Deník obdržel od mostecké radnice:
„Asi nejzásadnějším materiálem, který budou zastupitelé projednávat na svém zasedání 30. října, bude návrh na prodej obytných domů z majetku společnosti Mostecká bytová. O prodeji se jedná už řadu měsíců a nyní se složitá jednání dostala do své konečné fáze, kterou je schválení pravidel prodeje Zastupitelstvem města Mostu. Protože Mostecké listy vycházejí právě v den, kdy se zasedání zastupitelstva koná, zveřejňujeme informace z návrhu, o kterém budou zastupitelé právě v tento den hlasovat.
V návrhu pravidel prodeje domů, který zastupitelům předložili radní ke schválení, jsou uvedeny ceny za metr čtvereční bytových jednotek a také možné bonusy. Při jejich využití mohou stávající nájemníci koupit byt za velmi výhodných podmínek. Cena za jeden metr čtvereční byla u většiny prodávaných domů stanovena na 2 500 Kč. U bloků 382, 525, 562, 563 a 730 činí navržená cena 3 000 Kč, protože do rekonstrukce těchto domů Mostecká bytová v poslední době investovala vysoké finanční částky. Kdo bude jednat rychle, může ale koupit byt za cenu mnohem nižší. Pravidla totiž umožňují využití hned několika bonusů. Ty budou poskytovány za rychlý zápis do obchodního rejstříku (do 30 dní od nabytí platnosti nabídky), dále za včasné podání závazné žádosti a zaplacení jistoty (do 60 dní) a nakonec za následný převod minimálně 80 % jednotek v domě členům bytového družstva (do stanoveného termínu - do 60 dní od vkladu vlastnického práva do katastru). Bonus za rychlý zápis do obchodního rejstříku činí 10 %, dalším bonusem za rychlost je 20% sleva v případě podání závazné žádosti a zaplacení jistoty do 60 dní. Nejvyšší bonus ve výši 46 % budou moci využít ti, kteří do šedesáti dní od vkladu vlastnického práva do katastru převedou minimálně 80 % jednotek v domě členům bytového družstva. Bonusy se navíc mohou sčítat. Takže při využití všech těchto možností mohou bonusy činit až 76 % z původní ceny! To znamená, že u bytů, u kterých je stanovena cena na 2 500 Kč za metr čtvereční, se sníží na 600 Kč/m2 a u bytů prodávaných za 3 000 Kč/m2 klesne na 720 Kč/m2. „

15.30 Náměstek primátora Luboš Pitín seznamuje sál s bonusy, které nájemníci mohou získat, pokud se rychle domluví. V sále je ticho. Každý sleduje světelnou tabuli, kde je plán vlády znázorněn.

15.35 Do sálu vane osvěžující vzduch z otevřených dveří na střechu radnice. Slovo si bere Vladimír Bártl z ODS. Téma: byty.
Bártl se vrací do 90. let, kdy město vlastnilo 20 tisíc bytů. Vzpomíná na privatizaci. Podle Bártla se tehdy povedla ke spokojenosti obyvatel, úředníků a politiků. Připomněl komplikace při prodeji části bytového fondu Mostecké bytů před třemi lety, kdy se bouřlivě jednalo o ceně. „I my se hádali, ale shodli jsme se na určité ceně,“ dodal Bártl. Z dvaceti tisíc bytů jich teď zbývá šest tisíc.

15.39 „Převzít odpovědnost za dům nebude jednoduché,“ řekl do mikrofonu Bártl. Dnešní situaci označil za odlišnou od minulosti. Podle něj opoziční ODS u přípravy prodeje nebyla. Trochu si tím rýpl do vlády. „Mohli jsme přidat něco do mlýna,“ řekl Bártl a obrátil se na radní. „Jsme pro okamžité zahájení prodeje,“ dodal Bártl.

15.45 Karel Novotný z opoziční ČSSD potvrdil slova Bártla, že je třeba prodat byty za co nejnižší cenu.

15.48 Novotný z ČSSD má připomínky k pravidlům. Pochybuje o tom, že nejlepší variantou je povinnost prodeje domů bytovým družstvům. Podle Novotného je lepší přímý prodej bytů stávajícím nájemníkům.

15.49 Novotný pokračuje. Chce vědět, proč se živnostníkům nabízí nebytové prostory za cenu 10 000 korun za metr čtvereční. „Považuji to za smrtelnou cenu,“ dodává s odvoláním na živnostníky, kteří tolik peněz nemají.

15.51 Štefan Maronyák ze SMM vysvětluje, proč radní navrhují systém bytových družstev. Podle Maronyáka nemá město dobré zkušenosti s prodejem právnickým subjektům, například akciovým společnostem. Maronyák upozorňuje, že nájemníci, kteří družstvo nevytvoří, mohou přejít k jinému bytovému družstvu. Zdůraznil, že to nemusí být SBD Krušnohor. Převod domů na družstva je podle Maronyáka mnohem rychlejší a jednodušší než přímý převod do osobního vlastnictví.

15.58 Václav Hofmann z ODS upozorňuje, že řada nájemníků narazí na překážky, zejména na pevné lhůty, a že mnozí z nich si nebudou moci koupit byty za cenu 600 Kč/m2. „Je to administrativně náročné,“ komentoval navržený proces převodu Hofmann. Proto navrhuje prodej bytů přímo do vlastnictví nájemníků, ale jen těm, kteří na to budou mít. Požaduje nejnižší možnou cenu.

16.00 Luboš Pitín ze SMM upozorňuje, že pokud nájemník nabídku nepřijme, zůstane stále nájemníkem. Lidé v sále zachovávají stále klid. Někteří jen šeptají.

16.04 Pavel Weiss (SNK): „V zájmu města je, aby se to dostalo do soukromých rukou.“ Weiss se obává komplikací, když lidé nestihnou termíny. Proto navrhuje nejprve prodat byty přímo do soukromého vlastnictví nájemníkům za nejnižší možnou cenu a po roce zakládat bytová družstva. Primátor Vozka obhajuje systém družstev. „Je to nejvýhodnější způsob,“ uvedl. Podle něj družstva splní účel rychlého převodu a sjednocení transakce a stejně později zaniknou, protože domy budou v soukromých rukách vlastníků bytů.

16.10 Část lidí tleská návrhům ODS a ČSSD. Primátor Vozka odmítá kritiku Václava Hofmanna, že nájemníci jsou termíny vystresováni. Začíná diskuze občanů.

16.13 První diskutující je žena z věžáků za Rozkvětem. Upozorňuje, že někdo šíří na veřejnosti informaci, že mostecké věžáky se prodávat nebudou. Chce znát pravdu. Podle ní hrozí, že o věžáky mají zájem nepřizpůsobiví. „My bychom byty chtěli, ale nebudeme na to mít peníze. Kdo nám dá hypotéku?“ ptá se další žena, která se zastává starších lidí. Upozorňuje také na špatný technický stav domů, které budou muset lidé převzít. Říká, že termíny jsou šibeniční a lidé si na nejnižší cenu nesáhnou. Sklízí bouřlivý potlesk.

16.17 V diskuzi občanů hovoří podnikatel Jiří Rain: „Musíte být řádnými hospodáři,“ apeluje na zastupitele. Podle Raina je navržená cena nízká bytů a město tím přijde o stovky milionů. „Jdi do hajzlu!“ – „Kdo tě naved!“ křičí na Raina lidé. Sál začíná bouřit. „Proč vznikla Mostecká bytová? My si uděláme pravidla sami! Máte nějaký problém?“ volá dolů z balkónu další obyvatel. „Doufám, že se dostanu ve zdraví domů,“ poznamená Rain.

16.20 „Lhůty jsou šibeniční,“ říká jedna důchodkyně. „Strupčujete nám život!“ volá někdo na politiky z balkónu. Lidé obviňují bývalou vládu, že založila Mosteckou bytovou. „Paní Jeníčková, vysvětlete nám to!“ vykřikne muž.

16.26 „Vzpomeňte si, jak zanikl starý Most a jak vzniklo nové město a tehdejší správa bytů. Vzpomeňte na to, jak se lidé natěšeně hrnuli do nových sedmistovek a pak toho litovali,“ řekla Jeníčková. Upozornila, že už tehdy byly s kvalitou bytů problémy. „Je dobře, že pak vznikla Mostecká bytová,“ uvedla. Podle Jeníčkové nemohla ale společnost dělat zázraky, protože z regulovaného nájemného nelze pokrýt všechny nutné opravy. Nabádá ke klidu. Prodej bytů za nízkou cenu označuje za dobrou věc. Kdo byt nechce, koupit si ho nemusí, zůstane nájemníkem, potvrdila Jeníčková. Někteří lidé jí zatleskali.

16.36 Z dotazů lidí je znát, že řada lidí pravidlům a praktickým dopadům příliš nerozumí. Radní Maronyák shrnuje nejdůležitější návrhy lidí a opozice. Podle Maronyáka je možné pravidla upravit tak, že se prodlouží první termín, na který je vázán první bonus. V sále je rušno. Nelze vyloučit, že se bude jednat i o stanovení stabilní ceny, tedy 600 Kč/m2. Jedna z vládních zastupitelek říká, že systém s termíny zaručuje nejnižší cenu. Lidé pískají. „Všichni myslíte na sebe! Nemyslíte na mladé, na rodiny s dětmi. Kde ty vezmou peníze? Nic se pro ně nestaví. To mají jít spát pod most?!“ zlobí se nahlas jeden důchodce. „Ti žijí mimo realitu,“ doplňuje další obyvatel a ukazuje na politiky.

16.43 Sál bouří nadšením. Radní Maronyák oznámil, že zástupci všech politických stran se jdou poradit do zákulisí a pokusí se upravit pravidla podle požadavků občanů. Maronyák naznačil, že navržená pravidla se možná zruší, že vláda zruší všechny termíny a doporučí jednotnou cenu 600 Kč/m2. Lidé v sále zůstávají, aby si vyslechli verdikt. Není také vyloučeno, že radní hlasování odloží, nový návrh připraví v klidu v dalších dnech a rozhodnou až v listopadu.

16.50 Přestávka pokračuje. Část politiků se radí, co dál, další vysvětlují nájemníkům pravidla prodeje, o kterých ještě není rozhodnuto.

16.57 Primátor Vozka svolává politiky a lidi do sálu.

16.58 Návrh usnesení zní: Zastupitelstvo schvaluje privatizaci bytového fondu, a to prodejem do osobního vlastnictví a za co nejnižší cenu. Vznikne pracovní skupina zástupců klubů zastupitelů, kteří upraví pravidla prodeje podle podnětů politiků a veřejnosti. Nová pravidla mají být hotova do 6. listopadu. Pravidla mají být srozumitelná a jasná. Hlasuje se. Výsledek hlasování: 34 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení je platné. „Děkuji občanům za podporu,“ dodal primátor. Lidé odcházejí ze sálu. Jednání pokračuje dalšími body.

17.09 V diskuzi občanů vystoupil pouze jeden občan, žena ze Souše. Mimo jiné kritizovala hluk z autodromu.

17.20 Na řečnické tribuně stojí Ján Vagaši z KSČM, předseda komise hospodaření s městským majetkem. Hlasuje se o balíčku prodejů pozemků fyzickým osobám a různým organizacím. Teď je čas sdělit, kdo z politiků na jednání nepřišel. Z těch nejznámějších chybí například Jiří Šulc (ODS), Jiří Zelenka (SMM) a Vlastimil Balín (KSČM). V sále je nyní 35 zastupitelů ze 45. Z veřejnosti zůstala jen hrstka lidí, dva lidé sedí balkóně, tři čtyři sedí na židlích dole za zastupiteli.

17.25 Irena Čapková ze SMM obhajuje záměr radních prodat městský pozemek 1 450 m/2 za 12 korun za m/2 společenství vlastníků bloku 74. Eduard Bárta z ODS pochybuje o výjimkách z pravidel prodeje pozemků. S jejím využitím cena dosahuje pouhých tří procent ze sazby stanovené Cenovou mapou pozemků. Společenství chce pozemek využít k oplocení území kolem domu, aby zamezil přístupu nepřizpůsobivých obyvatel a psů.

17.40 Jednání si nechává radnice opět natáčet na video. Sestřih zasedání se objeví na velkém monitoru nad vchodem do budovy magistrátu. Milan Hrib ze SMM doporučuje peněžní dary pro sportovní kluby. Darů je hodně. Město chce přilepšit desítkám organizacím na úhradu nájemného. Zastupitelé dary jednohlasně schválili.

17.45 Zastupitelé schválili finanční dary v řádech desítek tisíc korun pro pět organizací, které pomáhají lidem v sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti. Náměstek Jiří Kurcin z KSČM po hlasování poděkoval zastupitelům, že letos podpořili neziskové organizace v Mostě částkou osm milionů korun. Dnes končí kampaň 30 dnů pro neziskový sektor.

17. 48 Zastupitelé vzali na vědomí petici občanů proti pravidlům prodeje domů Mostecké bytové. Magistrát obdržel petici 10. října. Podepsalo ji 1 024 lidí. Deník o petici již podrobně informoval.

17.53 Radní prosadili nové zásady investičních pobídek pro investory. Cena za 1 metr čtvereční v průmyslové zóně Joseph bude na základě nového znaleckého posudku 370 Kč. Původní kupní cena činila 480 Kč/m2 (při nejvyšším získaném bonusu klesla až na 321,60 Kč/m2). Protože ale končí poskytování státních investičních pobídek, zastupitelé schválili novou cenu. U rozvojové zóny Pod Lajsníkem by měla cena zůstat stejná, tedy 400 Kč/m2. Nové zásady musejí ještě schválit zastupitelé.

17.56 Zastupitelé schválili směnu pozemků s firmou OVO-FRUKT. Město získá pozemek u Vtelna, kudy chce vést cyklostezku.

17.58 Karel Novotný z ČSSD cituje z dopisu, který našel ve své schránce na radnici. Autor dopisu, který nebyl uveden, uvádí, že technické služby prodaly nevýhodně obytný blok 25. Novotný žádá prošetření podnětu kontrolním výborem. Primátor Vozka uvedl, že dopis obdržel také. Způsob výběru kupce by měla prověřit dozorčí rada technických služeb.

18.10 Zastupitel a senátor Vlastimil Balín z KSČM zaslal Deníku e-mailem aktuální vysvětlení, proč dnes nepřišel na zastupitelstvo. „Jsem řádně omluven, protože dnes zasedá na své 17. schůzi Senát PČR,“ uvedl Balín. Zasedání zastupitelů končí. Politici odcházejí ze sálu. Dechovka, která hrála z reproduktorů v úvodu zasedání, už nehraje.