O novince, která má zvýšit zájem o veřejné schůze politiků, bude ještě hlasovat zastupitelstvo. Radní očekávají, že na shromáždění ve čtvrtek 21. února získají většinovou podporu.

Vysílání je součástí návrhu upraveného jednacího řádu, který obsahuje i zveřejňování obrazového a zvukového záznamu pro lidi, kteří on-line přenos nestihnou. „Záznam nebude sestříhaný,“ sdělil primátor Jan Paparega (ProMOST). Výjimkou budou odstraněná přestávka a ochrana osobních údajů, na což upozorní titulky.

Záznam radnice nasadí na internet po ověření všech náležitostí nejpozději do 15 dnů od zasedání a zveřejněný bude pět let. Videa poslouží i jako podklad pro vyhotovení zápisů a budou deset let sloužit jako archivní materiál.

Pavel Karous v Mostě
Most je plný neobjevené krásy a nechtěné komiky, říká sochař Pavel Karous

Zajištění on-line přenosů bude stát přes 330 tisíc korun. Zakázku dostane bez soutěže firma, která městu dodala hlasovací systém pro jednání rady i zastupitelstva. Nabízená technologie pro přenosy podle radních umožňuje propojení s používaným systémem. Bude se jednat o automatizovaný proces, ve kterém se kamera sama natočí na toho, kdo se tlačítkem přihlásí o slovo. Živé vysílání půjde pustit i na chytrých telefonech.

On-line přenos nestačil

Podle opozičního zastupitele Adama Komendy (Piráti a Zelení pro Most) původní návrh změny jednacího řádu upřednostnil sledování on-line přenosu. „Záznam by zpětně nebylo možné přehrát a byl by pouze na vyžádání podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Proto jsme v prosinci požádali vedení města, aby kromě přenosu bylo umožněno sledovat jednání i ze záznamu,“ uvedl Komenda. 

Podle něj by záznam mohl být kromě webu města přístupný i na YouTube. Také opoziční zastupitel věří tomu, že dubnové zasedání už bude k vidění na internetu.

Autobusové nádraží v Mostě.
Nové autobusové nádraží v Mostě má uvolnit silnice pro rychlejší MHD

Sporným bodem zůstává termín zastupitelstva. Ve čtvrtek bude od 13 hodin, což je o dvě hodiny dříve než obvykle. Opozice to kritizuje. „Znemožňuje to většině lidí přijít se na zastupitelstvo podívat, jelikož jsou v práci,“ sdělil Komenda. Magistrát argumentuje tím, že po vzoru dalších měst bude dostatečný prostor projednat v klidu všechny body programu. Ve čtvrtek se rozhodne například o prodeji dalšího majetku, financování městské společnosti Mostecká bytová, další komunikaci s veřejností a o penězích na rekonstrukci parku Střed. Další zastupitelstva budou 25. dubna a 20. června.

Novinkou v jednacím řádu má být i prodloužení časového limitu v diskusi občanů. Ti budou mít na projev místo pěti sedm minut. Někdy se totiž stává, že pět minut na sdělení problémů lidem nestačí. Hlavní diskuze občanů na jakékoli téma je v úvodu zasedání, nově tedy krátce po 13. hodině. Mostečan starší 18 let či vlastník místní nemovitosti se ale musí do diskuze přihlásit vyplněním jednoduchého formuláře, který je u vstupu do sálu. K diskuzi slouží pult u tribuny radních a občan má právo vyžádat si na svůj dotaz písemnou odpověď s lhůtou do 30 dnů. Sdělit názor lze i před každým hlasováním po ukončení diskuze zastupitelů.