20:14 Do interpelací se nikdo nepřihlásil. Zasedání zastupitelstva tak končí.

20:12 Martin Klika se zeptal vedení města, zda obdrželo od společnosti CPI nabídku na odkup prázdných paneláků v Janově. „Zatím ne. Jednali jsme s nimi minulý týden a ptali jsme se jich, jaká je jejich pozice. Neuměli nám odpovědět. Více bychom se od nich měli dozvědět asi v polovině listopadu," uvedla starostka Kamila Bláhová.

20:06 Opoziční zastupitelé se pod výzvu nyní podepisují.

20:00 Jiří Šlégr přečetl výzvu Hospodářské a sociální rady Mostecka, ve které rada vyzývá stát, aby neodmítal řešit problémy regionu. Je to výzva, která podporuje pokračování těžby. Lidé se pod ní mohou podepisovat. Jiří Šlégr navrhl vznik usnesení, že se zastupitelstvo připojuje k této výzvě. „Rád bych dal o tomto hlasovat," uvedl. Vlastimil Doležal je proti.

Daniel Volák řekl, že může potvrdit autentičnost výzvy. „Nám, kteří jsme proti limitům, pro to nemůžeme zvednout ruku," řekl Roman Ziegler. „Není tam nic o limitech," řekl Robert Kysela. Roman Ziegler k tomu doplnil: „Je tam zmínka o zániku tisíce míst, takže je asi jasné, kam to směřuje."

Zastupitelé nakonec o usnesení hlasovali. Nepřijali ho, k výzvě se nepřipojí. Osm zastupitelů se zdrželo hlasování, což je nezvyklé číslo. Osm zastupitelů bylo pro.

19:51 V závěrečné diskusi se jeden z občanů zeptal Martina Lišky, proč se vzdal funkce radního. „Dojíždím do Prahy do práce. Časově jsem to nestíhal," uvedl Martin Liška.

19:44 Členy nově vzniklého výboru jsou Daniel Volák, Hana Žihlová, Petr Myšák, Kamil Havelka, Martin Halaška, Stanislav Zeman, Jana Ječná a Roman Ziegler. Předseda výboru Martin Liška nyní musí připravit stanovy výboru a plán práce.

19:41 Předsedou výboru byl zvolen Martin Liška (ANO).

19:38 Zastupitelé schválili vznik výboru pro ochranu a bezpečnost obyvatelstva. Má devět členů. Nyní se budou volit předseda a členové výboru.

19:37 Zastupitelé schválili bod, že vedoucí odboru životního prostředí zajistí ve spolupráci se Zdravotnickým ústavem Ústeckého kraje provedení opakovaných měření těkavých organických látek ve městě Litvínov a provedení rozborů půdy k určení výskytu persistentních organických látek v kouřovou vlečkou zasažených částech katastru města Litvínova. Jedná se o dozvuk srpnové havárie v chemičce.

19:35 Zastupitelé schválili nového člena výboru pro životní prostředí a limity těžby. Stane se jím Petr Globočník, jenž nahradí Jiřinu Zemanovou, která rezignovala.

19:29 Zastupitelé města jsou pro to, aby se o limitech na velkolomu ČSA rozhodlo letos. Starostka nyní s tímto rozhodnutí seznámí premiéra a členy vlády. Pokud jde o druhý bod, tedy o výzvu k zajištění převodu uhlí do nebilančních zásob, byl také přijat. Martin Klika požaduje, aby byla vláda seznámena také s výsledky hlasování.

19:28 Martin Klika: „Ten odpis je tak závažná strategická věc, že si neumím představit, že bychom o tom měli rozhodovat my. Vláda odpisy nechce dělat ani na uranu, má strach, že ty suroviny nebudou."

Vlastimil Doležal: „To je výzva pro vládu, aby, pokud stanoví limity, tak je všude, tedy i na Bílině, nikoli odepsala, ale převedla do nebilančních zásob."

Martin Klika navrhuje oddělené hlasování. Je pro to, aby se rozhodlo o limitech na lomu ČSA letos, ale výzva k převodu do nebilančních zásob se mu nelíbí.

19:21Opět se diskutuje o limitech. Výbor pro životní prostředí a limity těžby předložil materiál, ve kterém žádá vládu, aby rozhodla o limitech na lomu ČSA do konce letošního roku, nikoli až v roce 2020, jak chce ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Zároveň chce po vládě, aby zajistila převod ložisek hnědého uhlí nalézajících se za limity do nebilančních zásob.

19:17 Zastupitelé schválili přehled veřejných zakázek za první pololetí letošního roku.

19:10 Zastupitelé schválili, že nedojde ke vzniku ulice za zámkem Valdštejnů a jejímu pojmenování na Casanovova. „Nalezli jsme značné problémy. Tato ulice není v katastru, je součástí Zámeckého parku," uvedl k bodu tajemník Josef Skalický. Cesta tedy na ulici povýšena nebude.

19:06 Zastupitelé schválili vznik ulice Czedikova, která vznikne mezi ulicemi Mezibořská a Ke Střelnici. Nebude to mít žádný vliv na občany.

18:55 Je opět vyhlášena desetiminutová přestávka.

18:53 Zastupitelé schválili odpověď vedení města veřejné ochránkyni práv Anně Šabatové, které se nelíbila vyhláška, která zakazuje vysedávání například na stavebních prvcích. Město nehodlá na vyhlášce nic měnit, což kvitovala i opozice. „Jsem rád za to, jak jste odpověděli veřejné ochránkyni práv. Dnes už se nedivím, že poslanci navrhují možnost jejího odvolání," řekl Martin Klika.

18:48 Zastupitelé schválili Program rozvoje města 2014-2020, který obsahuje směry, kterými by se město mělo ubírat v následujících letech.

18:42 Zastupitelé schválili Strategický rámec udržitelné mobility – dohodu o spolupráci s městem Most. Strategický rámec se týká dopravy a jeho výsledkem má být návrh na další postupy v oblasti dopravy v okrese. Studie je také potřeba pro získávání dotací. Město se na jejím vytvoření bude podílet i finančně.

18:36 Nyní jsou na programu prodeje různých částí pozemků. Klidná část jednání. 

18:24 Zastupitelé nakonec bod o prodeji areálu bývalé polikliniky skutečně stáhli. Zatím se tedy prodávat nebude.

18:23 Daniel Volák: „Pokud stažený materiál bude poté obsahovat potřebná kritéria, pak pro něj zvednu ruku." Tím rozprava o prodeji končí, bude se hlasovat o stažení bodu z jednání.

18:19 Radní Vlastimil Doležal: „Z diskuse je zřejmé, že většina zastupitelů chce, aby záměr byl dopracován. Abychom je neodradili, tak to pojďme stáhnout, dopracovat a předložit znovu."

Radní Jiří Fedoriška: „Podporuji, aby se materiál stáhnul. Moji představu mi rozmluvil pan magistr Buchta. Moji představu úplně rozmydlil. Souhlasím s tím, že ty informace kolem jsou nedostatečné."

Koaliční zastupitel Adrian Javorek: „Já nestačím žasnout. Dům nám padá na hlavu. Najde se skupina mladých lidí, kteří by rádi v těch sociálních službách podnikali. Já doufám, že se nenechají odradit."

18:14 Hana Žihlová: „Ve druhém roce máte uvedený zisk dva miliony. Kde to vezmete?"

Blanka rokytová: „Ano, to budou už v provozu čtyři ambulance."

18:09 Robert Kysela chrlí na zájemce jeden dotaz za druhým. Blanka Rokytová se nechala slyšet, že na tamních ambulancích nebudou lékaři z polikliniky a že nebude problém lékaře sehnat.

18:02 Prostor dostali zájemci o koupi areálu. Martin Bureš: „Těch 9 milionů je na severní budovu, nikoli na celý areál. V domově pro seniory by bylo pětatřicet lidí."

Blanka Rokytová: „Jednali jsme s pojišťovnami. Ony požadují naše požadavky a projevily zájem o otevření několika ambulancí, protože tu pacienti musejí čekat na vyšetření až několik měsíců."

Daniel Volák: „Máte od pojišťoven písemné přísliby?"

Blanka Rokytová: „Nemáme, protože to je záležitost, která se bude řešit za dva roky."

17:59 Hana Žihlová: "Chci požádat o stažení materiálu, protože není dostatečně prozkoumaný ze všech stran."

17:46 Je vyhlášena desetiminutová přestávka.

17:44 Robert Kysela: „Já jsem se ten záměr snažil prostudovat a vidím tam několik nedostatků. Ta společnost ještě neexistuje. Investiční záměr je tam od nich předpokládán devět milionů, přičemž vy tu mluvíte, že je na opravu potřeba 60 milionů korun. Byly by tam přetaženy ambulance z polikliniky, která by nám zůstala prázdná. Je tam strašná spousta nedostatků. Jedině sebevrah proto zvedne ruku."

Jiří Fedoriška: „Jsem rád, že nejsem zatížen tou minulostí. Já se tedy divím, že doteď nebylo podáno trestní oznámení, že se prodala ruina za domy v hodnotě šesti milionů. Já jsem pro to zvedl ruku. Areál není vůbec v souladu se strategií města, nepočítá se s jeho využitím. Jakákoli další budovy, o kterou bychom se měli starat, by město ohromně zatížila. Ta smlouva v sobě obsahuje klauzule, které chrání město."

Daniel Volák: „Je to prodej hluboko pod cenou. Ty podmínky ve smlouvě nás nezachrání, jsou nedostatečně formulované. Měli by v případě nesplnění podmínek doplatit 1,7 milionu. Smluvní pokutu ve výši 200 procent nikdy nevysoudíte. Co to je za smlouvu?"

Jan Buchta, právník města: „Je pravda, že ta vymahatelnost je nepravděpodobná." Před ostatními zastupiteli zpochybňuje obchod. Vedení města je z toho překvapeno. Buchta navrhuje veřejnou dražbu.

17:26 Radní Vlastimil Doležal: „Aktuální odhad je 2,6 milionu za všechny ty nemovitosti v areálu. Je tu rozdílná cena. Proto jsme se snažili do toho usnesení dát garanci, že pokud zájemci nedokončí svůj záměr, tak se zavazují k tomu, že uhradí rozdíl mezi kupní cenou a znaleckým posudkem. Rada postupovala tak, aby majetek byl řešen. Tady se naskýtá možnost, že by mohlo dojít k naplnění původního záměru, který už není schopno realizovat město. Proto jsme se rozhodli to akceptovat a dát tam tuto pojistku."

17:21 Erika Sedláčková, místostarostka: „Já jsem byla pro to, aby město zařízení zrekonstruovalo a použilo třeba na systém prostupného bydlení. Zastupitelstvo změnilo své priority. Netušila jsem, že město upřednostní rekonstrukci stadionu, opravu sportovní haly. A takto bych mohla pokračovat. Netušila jsem, že před námi stojí tak velké investice. Město na rekonstrukci a provoz takového zařízení nemá peníze."

17:18 Daniel Volák hovořil o době, kdy byl starostou: „V roce 2010 jsme uzavřeli smlouvu s jednou společností, ve které jsme areál směnili za dvě nemovitosti včetně pozemků – bývalou Lidušku a školku (vilu) pod Ruskou ulicí. Ta hodnota byla cca 6 milionů. To jsme tedy před pár lety získali za šest milionů a teď to máme prodat za tuto sumu? Vidím přímou škodu pro město Litvínov a jsem zásadně proti."

17:13 Opoziční zastupitelka Hana Žihlová uvedla: „Mě nadzvedlo, že chcete ten areál prodat za necelý milion. Udivuje mě, že se rada všemi hlasy shodla na prodeji. Součástí je jeden z nejkrásnějších pozemků v Litvínově. Mně to přijde jako „šméčko".

Roman Ziegler (ANO) považuje cenu (963 tisíc korun) za adekvátní, protože za ni bude ve městě opravený dům s důležitými službami. Město by ho podle něj muselo nechat v tomto stavu, protože potřebuje peníze na jiné věci, například na bazén.

17:09 Teď se dostává na bod prodeje areálu bývalé polikliniky v Tylově ulici.

17:06 Zastupitelé schválili návrh projektu organizace MHD a příměstské autobusové dopravy na rok 2016 a předběžný odhad prokazatelné ztráty MHD na rok 2016.

17:00 Starostka navrhla, aby byl materiál stažen z projednání a vrácen k přepracování. Tento návrh byl přijat.

16:48 Zastupitel Patrik Christian Cmorej rozesmál svým výrokem celou aulu: „Já bych navrhl, aby na veřejném prostranství mohly být volně pobíhající kočky krmeny jen ulovenými holuby. Tím se zbavíme holubů a nakrmíme kočky."

16:38 „Je házení krmení z oken přestupek? V tom textu je jen pokládání," uvedl zastupitel Martin Klika. „Podle zákona to je přestupek, pořád se jedná o znečišťování prostředí," odpověděl vedoucí odboru nakládání s majetkem Petr Řeháček. Někteří zastupitelé hovoří o tom, že by se zaměřili spíše na pejskaře.

16:35 Kolem návrhu úpravy vyhlášky panuje jedno velké nedorozumění. Je v ní totiž zaneseno, že pokud člověk po krmení uklidí (odnese například misku), pak vyhlášku neporušuje. To vede i k vtipným komentářům.

16:27 „Možná by se měla vymezit místa, kde by se to nesmělo," navrhuje Helena Zemánková Týřová. Vedení města upozorňuje, že na místech, kde občané krmí kočky, se vyskytují potkani.

16:25 Zastupitelé řeší obecně závaznou vyhlášku o udržování čistoty veřejných prostranství. Město navrhuje, aby krmení koček na veřejném místě bylo přestupkem. To se týká i holubů.

16:18 Zastupitelé se nijak nevyjádřili k bodu o poplatku za odpad. Poplatek tak zůstane stejný.

16:15 Zastupitelé schválili novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Nijak se neněmí daně, jde pouze o úpravu terminologie.

16:04 Starostka Kamila Bláhová vyhlásila desetiminutovou přestávku.

16:02 Zastupitelé nakonec převedení částky ke zhodnocování schválili.

15:53 Politici nyní diskutují o záměru města převést 13,5 milionu korun z účtů Fondu oprav a modernizace bytového fondu ke zhodnocení prostřednictvím společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST. Ne všichni s tím souhlasí. Bojí se rizika. Někteří mluví o tom, zda by se město nemělo rozhlédnout ještě po jiných společnostech. Peníze mají být u společnosti ke zhodnocování do konce letošního roku.

15:40 Robert Kysela začal v bodu o realizaci rozpočtu za první pololetí letošního roku hovořit o připravování rozpočtu na příští rok. „Posloucháme, že saldo se nám vyvíjí pozitivně a zároveň se oklikou dozvídám, že při přípravě rozpočtu na další kalendářní rok jsou opět škrty v oblasti sportu a investic do sportovišť. Skutečně jste, paní starostko, vyškrtala poměrně vysoké částky na zimní stadion? Zejména se mi jedná o strojovnu. Prohlásila jste, že pokud strojovna nebude fungovat, tak ať jdou hokejisté trénovat do Chomutova?"

Kamilá Bláhová: „Nic takového jsem samozřejmě neřekla. A nejsem to já, kdo škrtá. My to projednáváme. Vedoucí odborů navrhují částky. Všechny odbory by se měly vejít do limitů, které jim byly stanoveny. Teď rozpočet projednáváme. Vedoucí odboru nakládání s majetkem předložil rozpočet, který se nevešel, takže mu byl vrácen k přepracování. Rozhodně jsem ale neřekla, aby se škrtla strojovna. K zimnímu stadionu se vrátíme, to je pravda, ale rozhodně jsem se takto nevyjádřila. Pokud jde o sportovce, tak i odbor sociálních věcí a školství překročil limit. Pracovní skupina nějakou částku doporučila. Ten odbor ale nemá jen sport. Zatím jsme skončili u projednávání rozpočtu k příspěvkovým organizacím. Nepředpokládám, že bychom na provozu ZS mohli nějak ušetřit. Druhé kolo návrhu rozpočtu jsem ještě neviděla."

15:20 Bývalá zastupitelka Květa Hellmichová se přihlásila do diskuse. Hovořila o záměru prodat areál bývalé polikliniky v Tylově ulici: „Chtěla bych se vyjádřit k prodeji areálu polikliniky. Dvě volební období zpět se tato budovy směnila za dvě lepší budovy. Nevím, zda to bylo ekonomicky zajímavé. Cílem bylo, že město bude pro důchodce připravovat něco, co jim ulehčí stáří a bude garantem. Směna nebyla zajímavá. Teď se dozvím, že rada doporučuje prodej budovy, která je zatížena navíc památkově. Za ty předchozí roky nebylo vůbec nic činěno, aby byla naplněna ta myšlenka. Já říkám, že jsme směnili s dobrým cílem, záměrem, ale vy to teď chcete prodat za necelý milion. Jsou tam zasíťované pozemky. To není dobré hospodaření. Proč jste nedělali nic proto, aby to město mohlo být tím garantem a nositelem projektu? Tohle může skončit úplně jinak. Budou pojišťovny ochotné něco takového podpořit? Mají tam být i lékaři? Dostanou smlouvu? Abychom zase neměli prázdnou třeba polikliniku. Má to podle mého daleko vyšší hodnotu. Mně se to nezdá v pořádku."

Starostka města uvedla, že se o tom ještě bude diskutovat. Prodej areálu je totiž samostatný bod v jednání.

15:15 Zastupitelé zvolili nového člena rady města. Martina Lišku (ANO), který odstoupil z osobních důvodů, nahradí Roman Ziegler (ANO).

15:01 Daniel Volák se přidal do této diskuse: „Na tom setkání s ministrem jsem byl. Jsem asi druhý, kdo si to špatně vyložil. Máte rozdílené postoje ve výrocích. Musíte se zamyslet nad tím, jak to prezentujete." Tím debata o limitech na lomu Bílina končí.

14:57 Hana Žihlová směrem ke starostce Kamile Bláhové: „Na setkání s ministrem Janem Mládkem jste řekla, že se nás prolomení na Bílině zase až tak netýká, že pro nás je daleko větší hrozbou lom ČSA. To považuji za trochu schizofrenní." Kamila Bláhová: „Já nevím, jestli jste to jednání nějak špatně nepochopila. Takhle jsem to určitě neřekla."

14:50 Zastupitelé nyní řeší usnesení rady, konkrétně limity těžby a postoj vedení města, které je proti prolomení limitů. „Do tří let bude problém s tříděným uhlím," varoval Martin Klika. Vlastimil Doležal to označil za demagogii. Hovoří se hlavně o lomu Bílina.

14:41 Martin Klika se vrací výbuchu bytu v Janově. Žádá o všechny výstupy z bezpečnostní rady k vyhodnocení. Stojí za tím, že město zaspalo v obou situacích. Starostka Kamila Bláhová uvedla, že co bude moci poskytnout, to poskytne.

14:40 Starostka Kamila Bláhová požádala Daniela Voláka o veřejnou omluvu za jeho výroky po havárii v chemičce. „Považuji to za neakceptovatelné, když člen zastupitelstva říká, že byl pan primátor Paparega rychlejší, protože nebyl na nehtech. Žádám vás o veřejnou omluvu," řekla Bláhová. Volák na to reagoval: „To jsem neřekl. Je potřeba si to důkladně přečíst. Já se musím jen omluvit veřejnosti za to, že jste nebyla odvolána. Svolala jste krizový štáb až dvě hodiny po Mostu, to je fakt."

14:30 Zasedání pokračuje. Zastupitelé nyní schválili program jednání.

14:24 Školení zatím pokračuje.

14:10 Zastupitelé nyní dostávají krátké školení, jak s hlasovacím zařízením zacházet. Na stolech mají malé tablety. Ty slouží také k přihlašování do diskusí.

Litvínovští zastupitelé mají nové hlasovací zařízení.

14:07 Ze zasedání se poprvé zaznamenává zvukový záznam. Ten bude později zveřejněn na webových stránkách města. Zastupitelé budou také poprvé hlasovat pomocí nového hlasovacího zařízení.

14:05 Zasedání začíná minutou ticha. Zemřel bývalý starosta Jan Slabý.