19:31 Zasedání zastupitelstva končí.

19:28 Zastupitelé schválili statut a plán činnosti výboru pro bezpečnost a ochranu obyvatelstva, který byl zřízen v září jako reakce na srpnovou havárii v chemičce.

19:24 Zastupitelé vzali na vědomí informace z výborů zastupitelstva města.

19:19 Jednání pomalu ale jistě finišuje. Z opozice už jsou v sále jen čtyři zastupitelé.

19:17 Zastupitelé tento návrh schválili.

19:15 Pokračuje se bodem o hromadném informování obyvatelstva. Rada doručuje schválit okamžité zřízení varianty rozesílání hromadných SMS a dále pracovat na variantě obecního rozhlasu, například zajistit zpracování studie proveditelnosti.

19:13 Všechny pokuty byly schváleny.

19:09 Zastupitelé hlasují o pokutách pro několik firem.

18:51 Byla vyhlášena patnáctiminutová přestávka.

18:48 Roman Ziegler se s dotazem obrátil na právníka Jana Puldu. „Můžu na vás mluvit? Abych vás neurazil," rýpl si Pulda.

18:47 Jan Pulda z právního oddělení města začal Haně Žihlové z opozičního Sdružení Litvínováci hbitě vysvětlovat právní názvosloví. „Drsně jste mi skočil do řeči. A ještě se na mě mluvilo s rukou v kapse," reagovala na něj.

18:34 Václav Kvasnička z firmy Allkon: „Nezohlednil se u nás žádný déšť, žádná hygiena, u jiných ano. Žádali jsme o prodloužení termínu. U nás se nezohlednilo ani to, že jsme nemohli pracovat v době výuky. Navíc jsme vyšli vstříc městu, aby nepřišlo o dotaci." Starostka uvedla, že ještě nic neodhlasovalo, proto nemůže říct, že se u někoho něco zohlednilo. 

18:25 Kromě pokuty pro Allkon se má řešit také pokuta ve výši 65 tisíc pro společnost R-test započínání při zateplování družiny v Janově, pokuta ve výši 185 tisíc pro firmu Tomovy parky za několik dětských hřišť a pokuta ve výši 611 tisíc pro stavební společnost Jaroslava Oršuliaka za počínání při rekonstrukci ulic u jazykové základní školy.

18:23 Kolem pokut se roztočila velká debata.

18:13 Robert Kysela řekl, že se necítí na rozhodování o pokutách, protože té problematice nerozumí. Poté ze sálu odešel. Podobně se vyjádřil i Roman Ziegler z ANO. Zároveň ale uvedl, že je pro rozhodnutí o uložení pokut, protože město musí být správným hospodářem.

18:06 Začínají se řešit pokuty pro společnosti za problémy v zakázkách. Jako první je na řadě pokuta ve výši 3,7 milionu pro firmu Allkon za rekonstrukci základní školy v Šafaříkově ulici.

18:05 Zastupitelé rozhodli o výstavbě nového bazénu na Koldomě.

18:01 Zastupitelé hlasují o protinávrhu Jana Jelínka, tedy o vybudování bazénu na Koldomě. Blíže nekonkretizuje, zda půjde o levnější či dražší variantu.

17:54 Jiří Fedoriška se domnívá, že výstavba nového bazénu by nemusela vyjít až na 200 milionů. Připadá mu to nadhodnocené. „U mostu jsme měli koukat občany, teď bychom na to přeci měli koukat také," doplnil.

17:49 Místostarosta Milan Šťovíček: „Zamysleme se nad provozními náklady. Nová hala bude velmi finančně náročná z hlediska provozu." Zároveň uvedl, že hlavní je, aby se rozhodlo.
Miroslav Otcovský ze SPORTaSu oponoval, že u nového bazénu náklady naopak klesnou.
Šťovíček na to reagoval: „Já jsem mluvil o rekonstruovaném bazénu a jeho nákladech na provoz."

17:47 I starostka města Kamila Bláhová se přiklonila k výstavbě nového bazénu na Koldomě.

17:46 Adrian Javorek všechny vyzval, aby dnes každopádně rozhodli. Zároveň řekl, že je pro nový bazén na Koldomě. „Myslím, že když se přikloníme k rekonstrukci, stejně zjistíme, že bude potřeba postavit nový."
Gabriela Soukupová promluvila za plavecký klub: „Jsme jednoznačně pro nový bazén."

17:40 Jednatel SPORTaSu Miroslav Otcovský je pro výstavbu nového bazénu na Koldomě. „Pokud se rozhodne pro variantu rekonstrukce stávajícího bazénu, budeme mít nový bazén, ale morálně na úrovni minulého století."
Martin Klika dal protinávrh. Chce hlasovat o variantě C, tedy o výstavbě bazénu na Koldomě. „Stávající bazén je v hrozném stavu."

17:30 Na řadě je budoucnost plaveckého bazénu. Ten stávající pomalu ale jistě dosluhuje. Rada je pro rekonstrukci objektu v Ruské ulici s přidáním několika lákadel pro veřejnost. Existuje ale i varianta vybudovat bazén v areálu Koldomu.

17:28 Zastupitelé schválili zadání změny č. 5 Regulačního plánu Litvínov – Osada. V této čtvrti tak nebudou podzemní garáže. Tento bod chtěli vypustit sami občané z lokality. 

17:27 Zastupitelé schválili Zprávu o uplatňování Územního plánu města Litvínova.

17:24 Tento návrh byl přijat. Město má mít nový most.

17:23 Zastupitelé hlasují o protinávrhu pana Jana Jelínka z KSČM, tedy o vybudování nového mostu.

Porada koaličních zastupitelů před rozhodováním o budoucím křížení ulic PKH a Mezibořská.

Porada koaličních zastupitelů před rozhodováním o budoucím křížení ulic PKH a Mezibořská. Foto: Deník/Monika Gordíková

17:06 Vyhlášena byla patnáctiminutová přestávka. Politici se začínají srocovat a radit si ve svých klubech.

17:04 Robert Kysela: „Žasnu, kolik tu máme odborníků na stavbu mostu. Je to o dobré přípravě. Pokud tam budete dělat kruhák, budete muset mít územní rozhodnutí a lidé se budou moc donekonečna odvolávat a bude to trvat věčně. Prosím vás, schvalte most a víc se tím nezabývejte."
Hana Nováková (vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje): „Musím potvrdit slova pana Kysely."

16:56 Začínají se ozývat hlasy, že dnes je potřeba nějakou variantu vybrat.

16:51 Jiří Fedoriška z ANO přišel se statistikami. „Ulicí Valdštejnskou projelo při sčítání v pracovní den od 6 hodin do 20 hodin 1686 aut, Mezibořskou 916 aut. Jsem pro úrovňové křížení právě pro to, aby se ulevilo lidem ve Valdštejnské."
Jiří Biolek se vyslovil pro variantu mostu, a to i z ekologického hlediska.

16:49 Martin Klika navrhuje vše znovu projednat po novém roce.

16:46 Jan Jelínek z KSČM uvedl: „Pojďte udělat něco pro lidi. Jsem pro nový most."
Robert Kysela (SNK-ED): „Kruhový objezd by byl paskvil, který snad nemůžeme myslet vážně. Holt se bude muset udržovat nový most."

16:39 Starostka uvedla, že dnešním případným schválením dá zastupitelstvo vedoucí odboru zelenou, aby začala připravovat realizaci vybrané varianty. V přípravné fázi prý zahrne i občany z lokality, aby se znovu mohli vyjádřit. Na to reagoval radní Vlastimil Doležal. „Nemohu podpořit variantu, aby se začala zpracovávat varianta a zároveň se pak mluvilo s lidmi. S těmi se mělo mluvit dříve."

16:30 Starostka Kamila Bláhová uvedla: „Zejména náklady v následné údržbě jsou u varianty úrovňové křižovatky daleko menší, proto jsem pro tuto možnost."

16:27 Promluvili dva občané. Oba jsou pro variantu nového mostu. „Promluvil občan z Mezibořské ulice. „Chceme zachovat most. Praskají nám omítky, klepu se nám okna. Nechceme větší dopravu. Navíc kruhový objezd by měl snad osm výjezdů, chůze tam by byla velmi komplikovaná. Navíc by na něj hned navazoval kruhový objezd u Máje a je tam podle mého velký sklon." řekli. „Hlavní slovo bychom měli mít my, kteří tam bydlíme."

16:21 Na řadě je budoucnost křížení ulic PHK a Mezibořská. Stávající most pomalu dosluhuje a politici mají vybrat budoucí řešení – vytvoření úrovňové křižovatky nebo výstavbu nového mostu. Rada doporučuje úrovňovou křižovatku.

16:20 Zastupitelé schválili plán prevence kriminality města na roky 2016 až 2019 a také bezpečnostní analýzu na území města za období od 1. ledna do 30. září letošního roku.

16:17 Místostarostka Erika Sedláčková uvedla, že ubytovna ve Vodní ulici se bude během prosince zrušit, od ledna má být prázdná a připravená k rekonstrukci, kterou má realizovat Unipetrol. Po nejvíce nezbytných opravách by budova měla sloužit dál k ubytování osob. Ale prý jsou tam problematické majetko-právní vztahy.

16:14 Řeší se plán prevence kriminality města na roky 2016 až 2019 a také bezpečnostní analýza na území města za období od 1. ledna do 30. září letošního roku.

16:06 Politici nyní řeší prodeje pozemků.

16:03 Zastupitelé schválili zveřejnění nového záměru prodeje areálu bývalé polikliniky v Tylově ulici. K bodu se překvapivě vůbec nediskutovalo. Pro bylo dvacet zastupitelů.

16:01 Nyní došlo na bod zveřejnění nového záměru prodeje bývalé polikliniky. Zájemci by své nabídky doručovali formou obálkové metody. Zároveň by vznikla sedmičlenná komise, ve které by byli členové všech politických uskupení ze zastupitelstva. Zároveň město nehodlá stanovit nejnižší nabídkovou cenu. V září zastupitelé odmítli prodat areál zájemcům, kteří městu nabídli necelý milion a rozhodli o stažení bodu s tím, že se záměr musí dopracovat.

15:59 Zastupitelé schválili plán obnovy majetku města na roky 2016 až 2019. Celkové výdaje na obnovu jsou vyčísleny na zhruba 40 milionů korun. Příští rok by mělo být v tomto ohledu vydáno deset milionů. Tato částka už je v návrhu rozpočtu na příští rok.

15:50 Přestávka skončila.

15:35 Je vyhlášena patnáctiminutová přestávka.

15:35 Zastupitelé schválili nové znění vyhlášky zabývající se udržováním čistoty ve městě nebo ochranou veřejné zeleně. Platí tedy dál, že krmení holubů je zakázáno, krmení koček nikoli.

15:27 Zastupitelé schválili zvýšení prokazatelné ztráty z provozu MHD. Dopravní podnik dostane za letošní rok od města o 1,5 milionu víc, než jak se původně plánovalo.

15:25 Zastupitelé schválili sloučení. Společnosti se definitivně sloučí na nejbližší valné hromadě.

15:22 Dalším bodem je sloučení městských společností Citadela, Business Centre Litvínov a SPORTaS pod jednu společnost s názvem SPORTaS. Celá záležitost se už táhne od roku 2012. Sloučení má ulehčit některé formality.

15:18 Vzápětí došlo ke schválení původního bodu, tedy formálních změn, které uděluje zákon.

15:17 Zastupitelé hlasovali o protinávrhu Kateřiny Holzknechtové. Ten neprošel. Osoby do osmnácti let tak budou dále platit za odpad.

15:08 Radní Roman Ziegler z ANO k tématu o odpadu: „S tím návrhem zčásti souhlasím, ale mám problém s výpadkem příjmů."

15:05 Martin Klika k tomu uvedl: „Vymáhání dluhů je také finančně nákladné. Myslím, že ten výpadek, kdyby neplatily děti, jsme v rozpočtu schopni dohledat."

15:03 Radní Vlastimil Doležal (STAN) je proti takovému návrhu. „I děti jsou producenti odpadu," uvedl.

14:57 Zastupitelé řeší vyhlášku týkající se odpadu. Jedná se jen o formální změny ve vyhlášce, které uděluje zákon. Kateřina Holzknechtová z ČSSD nicméně dala protinávrh. „Jsme proti tomu, aby poplatky za odpad platily i děti. Máme protinávrh, aby nezletilé děti byly tohoto poplatku zbaveny. Chceme to pro to, abychom se vyhnuli soudním sporům, soudnímu vymáhání od rodičů," uvedla. Ještě v září se zastupitelé shodli na tom, že na poplatcích se nic měnit nebude.

14:53 Zastupitelé schválili rozpočtová opatření.

14:48 Zastupitelstvo schválilo zapojení města do projektu ROMACT.

14:46 Město dostalo nabídku spolupráce s Radou Evropy v rámci projektu ROMECT. Je zaměřený na romské komunity, sociální začleňování, posílení místního soužití. Na zastupitelstvu hovoří i známý indický aktivista Kumar Vishwanathan. Litvínov mu k tomuto projektu doporučila starostka Obrnic Drahomíra Miklošová. „Město může uzavřít přímou spolupráci s Radou Evropy. Myslím, že to je hodně důležité," řekl Vishwanathan.

14:43 Zastupitelé schválili projekt Šance pro Litvínov, což je první projekt ze Strategického plánu sociálního začleňování. Město bude po ministerstvu školství požadovat dotaci ve výši třicet milionů korun. Zároveň schválili smlouvu o partnerství v projektu BilNaTech. Ten se týká Scholy Humanitas. Ta tak bude moci spolupracovat se školou z německého města Lengenfeld. Jedná se o tříletý projekt příhraničního vzdělávání v udržitelných technologiích.

14:37 Zastupitelé schválili poskytnutí Partnerskému spolku Litvínov neinvestiční dotaci na provoz a mzdy ve výši 27 tisíc korun. Budoucí přispívání Partnerskému spolku chtějí někteří politici v nejbližší době řešit. Například opoziční zastupitelka Hana Žihlová řekla, že v budoucnu bude proti jakémukoli příspěvku této organizaci.

14:29 Do úvodní diskuse se přihlásil občan Michal Gula. Diskutoval k problematice křížení ulic PKH a Mezibořská. „Koupil jsem dům na Mezibořské ulici. Chtěl bych tam udělat prodejnu v jednom z domů u mostu. Jsem pro most. Když se tam udělá kruhový objezd, zhorší mi to bydlení i podnikání," uvedl. Bod budou zastupitelé řešit později. Tímto příspěvkem úvodní diskuse skončila. 

14:28 Zastupitelé schválili Zprávu o činnosti rady.

14:21 Zastupitelé schválili změnu jednacího řádu zastupitelstva.

14:17 Jiří Biolek už dorazil.

14:14 Začátek jednání poznamenaly problémy s hlasovacím zařízením.

14:10 V sále probíhá určování návrhové komise. Jsou v ní Adrian Javorek, Pavla Tomášová a Jana Ječná.

14:00 Jednání zastupitelů začalo. Přítomných je dvacet zastupitelů ze třiadvaceti. Chybí Daniel volák, Jiří Šlégr a Jiří Biolek.