Letos poprvé proběhne vzhledem k nové vyhlášce zápis budoucích prvňáčků až v dubnu - nikoliv v lednu, jak tomu bývalo dříve. "Myslím si, že je to rozumné. U dětí v tomto věku hraje velkou roli každý měsíc. Během těch rozdílových tří měsíců mohou děti více dozrát a u zápisu předvést úplně jiný výkon," myslí si ředitel ZŠ a MŠ Meziboří Jan Peška.

Přípravy na zápis probíhají v jeho škole intenzivně již od začátku ledna. Pod vedením učitelek se na nich podílejí zejména žáci devátých tříd. "Osvědčila se nám Pohádková cesta. Naši nejstarší žáci mají masky různých pohádkových postav a provází budoucí žáčky po jednotlivých stanovištích. Děti plní celkem šest úkolů," popsal Peška. Zapojují se i žáci prvního stupně, kteří pro své malé kamarády vyrábí ve škole dárečky. S organizací pomáhá také koordinátorka zápisu.

Nepřehlédněte: Kluci poprvé soutěžili o nejlepší chlebíček a hned zvítězili

Po třech měsících příprav přichází den D. Zápis probíhá ve škole v Meziboří dva dny, vždy od jedné do pěti odpoledne. Zápis probíhá v několika učebnách, jedno dítě nad úkoly stráví kolem dvaceti minut. Na konci zápisu na každého budoucího prvňáčka čeká pamětní list, sladká odměna a dáreček. Mezibořská škola otevírá dvě třídy, každý rok do ní nastupuje zhruba padesát prvňáků.

Se školou přijdou do kontaktu už ve školce

V Meziboří jsou dvě mateřské školky, které pod ni spadají a se kterými mezibořská základka úzce spolupracuje. Zejména s budoucími prvňáky se snaží potkávat už v průběhu celého předcházejícího školního roku před zápisem. Několik let se to daří díky projektu Kamarádská škola. Pravidelně jednou měsíčně přicházejí učitelky s dětmi ze školek přímo do školy. "Tady se jim věnují učitelky pátých tříd, což jsou jejich budoucí třídní učitelky. S žáky pátého ročníku mají také společné aktivity - tvoří v keramické dílně, jsou v tělocvičně, jsou společně ve třídě a vyrábí či malují," řekl o projektu Peška. Když se blíží zápis, návštěv ještě přibývá - budoucí prvňáčci navštíví třikrát až čtyřikrát současné prvňáky a společně čtou. Seznámí se tak s prostředím školy a to je pro ně následně méně stresující.

Nastupující žáčci školy se během svého poslední roku ve školce seznamují také s dalšími žáky vyšších tříd. Ti chodí vypomáhat do školky například na den dětí. Se svými budoucími spolužáky se pak mohou vidět i na společných odpoledních akcích pro děti jak z mateřské, tak základní školy. Patří mezi ně třeba Drakiáda, Bobiáda či Koloběžkiáda. Žáci devátých tříd fungují v prvním školním roce dětí jako jejich patroni - pomáhají jim poznat školu, pořádají pro ně pasování prvňáků a plánují program na den dětí. Školky navštěvují i paní učitelky budoucích prvních tříd, aby se s dětmi seznámily. "Já si před zápisem pozvu všechny rodiče budoucích prvňáků, abych je seznámil se školou a s tím, jak bude vypadat zápis a zodpověděl jejich dotazy," řekl ředitel Peška.

Připomeňte si: V Mostě otevře nová školka

Před zápisem se pak pořádá den otevřených dveří, ten letos připadne na 22. března. Jedná se o odpoledne pro prvňáky a jejich rodiče. Ti mají k dispozici půlku školy, kde jsou připravena různá stanoviště - tělocvična, zvěřinec se živými zvířaty, keramická dílna, učebna s interaktivní tabulí, počítačová učebna a školní divadélko.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archivŠestice úkolů pro prvňáky:- skládání kostek
- vyřazení špatného obrázku
- dokreslení obrázku podle vzoru
- nakreslení lidské postavy
- základní počítání do pěti
- recitování básničky

Množí se odklady

Podle odhadu ředitele školy v Meziboří Jana Pešky v posledních letech přibylo odkladů. "Jedná se o číslo v řádu desítek," řekl. Za zvýšením počtu odkladů jsou dle jeho názoru dva faktory. "Dříve brali rodiče odklad jako něco špatného, měli pocit, že dítě selhává. Za tu dobu, jak odklady přibývají, tak se to stává jakýmsi standardem, za který není třeba se stydět," domnívá se. Dalším důvodem může být podle něj to, že se této problematice věnuje více času - nejen odkladům, ale i různým poruchám chování a učení. Naopak si nemyslí, že by na to měly vliv vyšší nároky ve škole, ty zůstávají dle jeho názorů pořád stejné. "Mění se sice styl výuky, napomáhá nám technika - ale náplň a výstupy zůstaly stejné," vysvětluje Peška.

Rodičům by v případě odkladu vždy měl poradit odborník. Na ZŠ Meziboří působí již jedenáct let zkušená psycholožka, která dochází i do školky a radí rodičům, kteří si u svého dítěte nejsou jisti. Při pochybnostech doporučí návštěvu pedagogicko-psychologické poradny. Při žádosti o odklad musí být doloženo potvrzení z poradny a od pediatra.

Systém se změnil

V letošním roce také došlo k některým změnám. Do loňského roku to fungovalo tak, že všechny děti přišly k zápisu a teprve potom se řešil jejich odklad. Letos už je to tak, že by do dubnového zápisu měly mít odklad vyřízený a k zápisu potom přijít se všemi náležitostmi. Na místě se rozhodne o odkladu a dítě se nemusí zápisu jako takového vůbec účastnit. Všechny ostatní děti, které přijdou, tak jsou zapsány a měly by nastoupit do první třídy. Může ale nastat i situace, ve které se odklad vydá dodatečně na základě nepřesvědčivého výkonu u zápisu, kdy se následně v poradně potvrdí nezralost dítěte. Odklad je vždy o rok.

Existují také opačné případy, děti mohou podle současného zákona nastoupit do školy i v pěti letech. Jedná se o děti narozené například začátkem září. Rovněž v tomto případě o tom musí rozhodnout poradna. "U nás se to zatím ještě nestalo, ale měli jsme případ, kdy o tom rodiče uvažovali. Nakonec jsme se ale domluvili, že bude lepší, když ještě rok počkáme," uzavírá Peška.

Zápisy na Mostecku a LitvínovskuLitvínov:
středa 5. dubna: 13.00 - 17.00 hod
čtvrtek 6. dubna: 8.00 - 15.00 hod

Most:
pátek 7. dubna: 13.00 - 17.00 hod
sobota 8. dubna: 9.00 - 14.00 hod

Meziboří:
úterý 4.dubna: 13.00 - 17.00 hod
středa 5. dubna: 13.00 - 17.00 hod
Den otevřených dveří: 22. března

Horní Jiřetín:
středa 5. dubna: 12.00 - 18.00 hod
čtvrtek 6. dubna: 13.00 - 17.00 hod
Den otevřených dveří: 15. března

Lom:
pátek 7. dubna: 12.00 - 17.00 hod
sobota 8. dubna: 10.00 - 14.00 hod

Louka:
středa 19. dubna