Nepřihlásilo se 116 dětí. Zápisy proběhly i v soukromých školách a základní škole zřizované krajem. Na základní školu profesora Z. Matějčka se dostavily dvě děti s trvalým pobytem v Mostě, na základní školu Optima Most jedenáct dětí a do AMA School sedm dětí.

Ředitelé základních škol plánují ve školním roce 2020/2021 otevřít 27 prvních tříd. V každé ZŠ bude přípravná třída.