Do projektu tak nebyly použity finanční prostředky společnosti, ale na nákupu dárků nebo finanční podpoře projektu se podílelo 48 zaměstnanců společnosti, organizaci se věnovali 4 zaměstnanci. Projekt Stromeček splněných přání byl realizován podruhé, přičemž první ročník se uskutečnil ve spolupráci s Dětským domovem v Mostě.

„V průběhu roku 2009 byla uzavřena dohoda s Dětským domovem a školní jídelnou Hora sv. Kateřiny, v rámci které jsme nejprve obdrželi seznam přání 31 dětí domova. Seznam byl umístěn na firemním intranetu a spolu s celým projektem byl představen zaměstnancům společnosti byl publikován ve firemním zpravodaji. Postupně byly jak blokovány jednotlivé dárky, tak doručovány na sběrné místo na sekci lidských zdrojů. Dne 15. prosince pak byly hromadně převezeny a předány zástupci dětského domova,“ vysvětluje v tiskové zprávě Aleš Soukup, vedoucí sekce vztahů s veřejností. Celková hodnota předaných dárků se podle České rafinérské odhaduje na 27 tisíc korun.

Dětskému domovu bylo také v prosinci předáno osm kompletů stolních počítačů. Pro vánoční besídku také obdrželo každé dítě kateřinského dětského domova balíček sladkostí. Česká rafinérská každému zúčastněnému zaměstnanci poděkovala formou výrobku chráněné dílny Energie Meziboří.⋌(mh)