Základní škola Zdeňka Štěpánka je zapojena do unikátního projektu Zelená škola. Tento projekt spočívá v tom, že se žáci učí třídit odpad, zbavují se vysloužilých elektrospotřebičů, a tím přispívají k ochraně životního prostředí. „Ve škole jsou na třídění odpadu barevně rozlišené nádoby. Žáci se tak učí třídit odpad. Nebezpečný odpad, jakým jsou například baterie nebo CD přehrávače, se třídí zvlášť," sdělila o projektu ředitelka školy Hana Šlachtová.

Na ekologii je zaměřená především základní škola Svážná. Jedná se o jedinou ekologickou školu v Mostě. „Škola pořádá různé akce zaměřené na sběr petlahví, papíru i hliníku a recyklování elektrospotřebičů. Učitelé jezdí na semináře, aby mohli své poznatky předávat dětem. Cílem pedagogů je vzbudit u žáků zájem o přírodní vědy. Snažíme se také, aby naši žáci byli co nejvíce v přírodě," řekla Jana Nachtigalová, ředitelka základní školy Svážná.

Zdravý životní styl se snaží propagovat základní škola J. A. Komenského, která je zapojena do projektu Zdravá škola. V rámci tohoto projektu ve škole neuslyšíte zvonění oznamující začátek a konec výuky. Absence zvonění má za cíl zklidnění výuky a přiblížení se běžnému životu. Zdravá škola se snaží především o vytváření zdravé atmosféry ve škole jako celku pomocí několika metod, které kladou důraz na individuální přístup k žákům a na vytváření pohodového prostředí v sociálním i organizačním smyslu.

V týdnu od 12. do 16. listopadu probíhá ve škole projekt s názvem Týden zdravé svačiny, kdy budou žáci hodnoceni za připravené svačiny z domova. Před zahájením akce byla na její podporu uspořádána také přednáška pro rodiče i děti o zásadách správného stravování a následná ukázka a ochutnávka připravených zdravých svačin pro děti. „Každý den si děti spolu s třídní učitelkou budou ve třídě vyhodnocovat, která z přinesených svačin je v relaci a kolik vhodných svačin během týdne děti zkonzumovaly. V projektu vyhrává třída, která dosáhne nejvyššího počtu zdravých svačin a každý žák vítězné třídy bude odměněn v dalším týdnu jednou svačinou, která odpovídá zásadám zdravého stravování," uvedla ředitelka školy Dagmar Šolarová.

JANA FROŇKOVÁ