„Statutární město Most je na tuto změnu připraveno. Již několik let město veřejné zakázky vyhlašuje prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena, který umožňuje zajištění celého procesu veřejné zakázky v elektronické formě,“ řekla Mosteckému deníku mluvčí magistrátu Alena Sedláčková s tím, že pro dodavatele to bude znamenat, že po 18. říjnu budou moci, nejprve pouze v rámci podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, podávat nabídku pouze elektronicky.

Postupem času bude statutární město Most tuto úpravu ještě rozšiřovat i na zakázky malého rozsahu.

Všem dodavatelům město doporučuje zaregistrovat se na profilu statutárního města Most a prostudovat podmínky elektronického podání nabídek v rámci nástroje Tenderarena.