Poslední hodiny zbývají kuřákům, aby si užili svou vášeň třeba v oblíbené hospůdce. S úderem dnešní půlnoci, tedy s prvními sekundami 31. května, vstoupí v platnost nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Nařízení zakazuje, kromě jiného, kouření tabáku – cigaret, dýmek a doutníků - i elektronických cigaret na mnoha místech. V zařízeních pro pořádání kulturních akcí, na zastávkách veřejné dopravy, na sportovištích, v obchodech, zoologických zahradách a na dalších místech. Těmi nejdiskutovanějšími jsou restaurace, hospůdky a bary.

Pokuta až pět tisíc korun

Za nerespektování zákazu kouření může fyzická osoba dostat pokutu až pět tisíc korun.

Kouření zakázánoS nastalým létem kuřáky velmi zajímá možnost zapálit si na zahrádce restaurace. Podle senátora Jaroslava Malého, který se jako člen senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku této problematice dlouhodobě věnuje, je kouření zakázáno ve vnitřním prostoru stavby. „Nabízí se tedy otázka, kdy je zahrádka ze zákona považována za stavbu. Restaurační předzahrádka je zařízení zřizované na přechodnou dobu, tedy většinou na chodníku, v pěší zóně nebo na náměstí. Řídí se pravidly obecního Tržního řádu a zároveň stavebním zákonem a zákonem o pozemních komunikacích. Je pravomocí obce v těchto prostorách kouření povolit nebo zakázat. Pro účel zákona byla nakonec zvolena definice vycházející ze stavebního zákona. Kouření i na zastřešené zahrádce je povoleno, nebude-li se jednat o samostatný vnitřní prostor, když by byla zahrádka jako celek stavbou. Kouřit lze i na nezastřešeném dvoře, kdy je restaurace ve vnitrobloku," vysvětlil senátor.

Na fotbalu jen pivo nebo víno

S tím souvisí i možnost zapálit si například u stánku ke klobáse a pivu. To podle Jaroslava Malého lze, protože se nejedná o vnitřní prostor. Stejná situace panuje například na fotbalových utkáních. „Fotbalové hřiště není vnitřním prostorem sportoviště – stavby. Zapálit si tedy mohou. Z alkoholických nápojů by tu však měli koupit nápoje obsahující nanejvýše 4,3 % objemového ethanolu, tedy nanejvýš pivo nebo do zákona nově přidané víno," uvedl senátor.

Takzvaný protikuřácký zákon začíná platit 31. května, tedy na Světový den bez tabáku. Zabývá se ale například i alkoholem. Právě na zmíněných sportovních akcích si fanoušci nebudou moci dát tvrdý alkohol. A vůbec žádný a nikde by neměla prodat obsluha osobě, která je zjevně opilá. Zmizet mají i automaty na cigarety, pokud by k nim měly přístup děti.

Další konkrétní informace uvádí na svém webu Ministerstvo zdravotnictví ČR.