Uspět byste mohli v mosteckém středisku AMAVET (Asociace pro mládež, vědu a techniku) za blokem 5 v ulici Lomená, kde sídlí několik kroužků.

Lodní modeláři z Klubu Kormorán 315 se tam scházejí každé pondělí, středu a pátek od 15 do 18 hodin. Kroužek vede zkušený Petr Zítek, který se tomuto koníčku věnuje 52 let. Začínal v osmnácti v Domu dětí a mládeže v Mostě. Klub je členem Svazu modelářů ČR. Jeho členové se zúčastnili i mistrovství světa a v tuzemsku patří ke špičce.

NABÍDKA SVČDesítky kroužků pro období 2014/2015 nabízí i mostecké Středisko volného času, největší poskytovatel organizované mimoškolní činnosti ve městě. Má ještě volná místa. „Děti se stále mohou přihlašovat,“ sdělila ředitelka SVČ Dana Lískovcová. Velký zájem je například o cizí jazyky a o hru na kytaru. Novinkou je motokroužek, se schůzkami jednou týdně. SVČ spolupracuje i se školami, zvláště s 18., 10., 8. a 7. ZŠ. Nabídka (výběr): Aerobik, Francouština, Železniční modeláři, Minizoo, Automodeláři, Flétna, Florbal, Geocaching, Had v cirkuse (divadlo), Latino Dance Pirates. Cena kroužků je od 200 Kč do 900 Kč za pololetí. SVČ sídlí v bývalé 16. ZŠ.

„Krajský přebor jsme vyhráli třikrát za sebou,“ uvedl Zítek. Přebor je pro modeláře ze tří krajů. Jejich zmenšené repliky lodí jsou funkční, na dálkové ovládání. Díly si sami vyrábějí, v dílně mají i soustruh.

Ve středisku AMAVET je i kroužek elektroniky a kybernetiky a kroužek chemie. Oba jsou třikrát týdně, v pondělí, úterý a neděli od 15 do 16.30 hodin. „Děti tu mají jistotu, že když přijdou, vždy tu mají otevřené dveře. Kroužky mezi sebou intenzivně spolupracují,“ řekl jeden z pracovníků.

Zástupce kroužku elektroniky a kybernetiky objíždí školy a předvádí žákům, co v AMAVETU dělají. Ve středisku je tzv. kybernetické centrum, kde si lze postavit i robota řízeného počítačem. Středisko pořádá pro školy Dny s fyzikou. Má na to učebnu s přístroji. Snaží se najít talenty z oblasti přírodních věd.

„Firmy pociťují nedostatek techniků. My začínáme s dětmi pracovat už od šesté třídy. Chceme, aby si fyziku osahaly,“ řekl zástupce kybercentra. Druhý rok také spolupracuje s mosteckou průmyslovkou, kde uvádí pásmo o vesmíru a nově o meteorologii.

Děti ve středisku si dokáží vyrobit i rádio nebo telegraf pro zasílání „sms“ zpráv. Destičky plošných spojů mají od firmy Coca-Cola. Je to součást podpůrného projektu, do kterého se zapojil i Český rozhlas a časopis ABC.

V suterénu střediska je dobře vybavený kroužek elektroniky pro pokročilé a mikropočítačů. Dětem slouží každé pondělí od 15 do 16.30 hodin.