Zájemci mohou přijít buď osobně do informačního centra pro volby (1. patro budovy magistrátu, č. dveří 116), nebo vyplnit elektronickou přihlášku na webu města Mostu a poslat ji na e-mail volby@mesto-most.cz. Přihlášení není možné učinit telefonicky.

Volby proběhnou v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin.

Odměny členů okrskových volebních komisí byly s platností od 1. září navýšeny o 500 Kč na 1 800 Kč (odměna předsedy je 2 200 Kč a místopředsedy 2 100 Kč). Členem mohou být občané, kteří nejpozději v den složení slibu (12. září 2018) dosáhli věku 18 let a nejsou současně kandidáty v těchto volbách v Mostě.