„Do tohoto mobiliáře patří mimo jiné i lavičky určené k oddechu obyvatel. Postupně tak dochází ke sjednocení typu laviček. Na celém území města se provádí jejich postupná výměna a přednostně by měly být demontovány ty, které jsou ve špatném a nevyhovujícím stavu a jsou nahrazovány novým typem. To je případ i zahražanského parku, zdejší lavičky byly prý značně poškozené a zdraví nebezpečné,“ říká tisková mluvčí magistrátu Alena Sedláčková.

Podle místních byly ale odstraněny lavičky ve vyhovujícím stavu a naopak ty bez opěradel nebo s poškozenými částmi v parku stále zůstávají. Lavičky byly podle magistrátu záměrně demontovány na podzim, protože v tuto dobu nejsou tak hojně využívány, a budou nahrazeny lavičkami novými, ale až v jarních měsících.

Kolik bude celková výměna stát, magistrát nesdělil. V uvedeném parku dojde v době vegetačního klidu k zásadním parkovým úpravám. Mimo jiné i k rozsáhlému kácení vzrostlých jírovců.

ALENA PRŮŠOVÁ