Protože v územním plánu města Litvínova se počítá na dané ploše s výstavbou domků, chtěli si zahrádkáři své působiště pojistit a od města pozemky odkoupit. Marně. Město jim alespoň prodlouží smlouvu na pronájem.
Protože se však jedná pouze o část zahrádek, které jsou na pozemcích města, kdežto ostatní jsou v majetku pozemkového fondu, řešilo se, zda podle nové nájemní smlouvy budou vybraní nájemníci platit vyšší nájemné než ti ostatní. „Zahrádkáři nemusí platit obvyklé ceny, je to samozřejmě na radě města, jaké určí ceny,“ uklidňoval zastupitele i zahrádkáře vedoucí odboru nakládání s majetkem Václav Cihlář.
Pronájem pozemků zahrádkářům bude mít pravděpodobně ještě dohru. Někteří zastupitelé se snažili vyjednat zahrádkářům určité záruky. Zastupitelka Martina Opatrná navrhovala pro zahrádkáře uzavřít nájemní smlouvu bez možnosti využít dané pozemky k jinému účelu než právě k zahradničení. Jan Matiko dále navrhoval, aby výpovědní lhůta pro zahrádkáře byla delší než tři měsíce. „To, že je v územním plánu místo určené na výstavbu domků, ještě neznamená, že se tam ty domy musí postavit,“ dodal ještě Jan Slabý.