Celostátní sbírka potrvá do 14. ledna a místním pořadatelem je opět Oblastní charita Most. Většina příspěvků půjde na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi, zbytek poslouží v oblastech přírodních katastrof a hladomoru v cizině.