Most - Neobvyklá akce byla součástí besedy o prevenci proti úrazům. Smyslem prevence je, aby již od dětství nebyly psychické bariéry mezi zdravými a tělesně postiženými lidmi. „Aby, pokud takového postiženého člověka děti potkají na ulici, neměly ostych, jak tomu bylo dříve, ale věděly, jak mu pomoci a že to jsou obyčejní lidé s obyčejnými starostmi, i když jsou na vozíčku nebo chodí o holích,“ sdělila Blanka Hlavatá, učitelka 1. ZŠ. Z besedy vyplynulo, že děti si velice dobře uvědomují, že svůj život často vystavují nebezpečí. Po vyzkoušení invalidního vozíku cítily úlevu, že to bylo jen jako. Více informací v mosteckém deníku