Děti ze základní a mateřské školy ve městě Hora Svaté Kateřiny se už nebudou muset cítit ohroženě. Umožní jim to školní projekt, který podpořila Nadace Partnerství grantem Na zelenou. Projekt připravuje pro děti mapky, do kterých pak žáci zakreslí nebezpečná místa, která potkávají na cestě do jejich škol.

„Nejvíce nás trápí auta parkující před školou a na chodnících podél hlavní silnice. Kvůli tomu musí všichni neustále chodit po silnici. Pomohlo by nám upravit parkování a dát na začátek obce značku upozorňující na děti pohybující se ve vozovce. Doufám, že díky projektu se situace zlepší," popisuje největší problémy koordinátorka projektu paní učitelka Zuzana Balážová.

Výsledek své práce, mapu nebezpečných míst, předali žáci v minulých dnech dopravní projektantce. Jejím úkolem bude zpracovat studii, jak se nejlépe vyhnout nebezpečným nástrahám v okolí školy.

Podle místostarosty města Lukáše Pakosty nebude však zapotřebí větších změn. „Škola se naštěstí nachází v klidové zóně náměstí. Kolem nevede žádná hlavní silnice, takže doprava kolem budovy školy není až tak frekventovaná," dodal Pakosta.

Mapa s vyznačenými místy nebezpečí není jedinou aktivitou ze strany školy na ochranu bezpečnosti svých žáků.

„Škola bude během projektu organizovat také různé akce na podporu chůze nebo jízdy na kole, na podzim dokonce natočí svůj vlastní výukový materiál, DVD o bezpečné dopravě," uvádí Barbora Kolárová z Nadace Partnerství.

V letošním roce nadace podpořila v programu Na zelenou už 22 školských zařízení, mezi které rozdělila přes jeden milion korun.