Střízlivá expozice nabízí nevšední zážitek. Do potemnělého prostoru, kde jsou jednotlivé umělecké poklady osvíceny bodovými světly, se vstupuje z prosvětlené galerijní chodby. Návštěvníci tak mohou cítit zvláštní přechod ze současnosti do vzdálené doby, kdy díla vznikala. Restaurátorům a tvůrcům expozice se podařilo vytvořit dojem, jako by stovky let staré umění vniklo právě včera.

„Bude to taková naše zlatá komnata,“ vyzdvihl význam nové expozice její kurátor a ředitel muzea Michal Soukup. Podle něj je expozice také mementem, že s kulturním dědictvím se nemůže dál hazardovat. Některé vystavené exponáty jsou totiž z památek, které byly v minulosti zlikvidovány nebo vážně poškozeny.

Většina vystavených děl pochází z 15. a 16. století a jsou mezi nimi i zcela výjimečné práce, například deskový obraz Mistra IW z děkanského kostela v Mostě. K vidění jsou také polychromované dřevořezby, sochy, fragmenty gotických oltářů a pozlacený relikviář z děkanského kostela, zhotovený ve 14. století. Do muzejní sbírky se dostal jako dar města Mostu už v roce založení muzea (1888). Z předhusitského období pocházejí dvě sochy, malované dřevořezby. První z nich je proslulá Pieta z Bedřichova Světce a druhá pak drobná Madona s Ježíškem, jejíž původ zatím není dostatečně prozkoumán. Expozice obsahuje i slavný velký deskový obraz s motivem bitvy u Mostu z roku 1592 a obraz zpodobňující tzv. Zahražanský zázrak.

Nově otevřená geologická část přírodovědné expozice v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.
Zkameněliny i minerály. Muzeum v Mostě znovu otevře geologickou expozici

Jedním exponátem jsou zastoupeny středověké kostely v Lužicích (ten dnes již neexistuje), Židovicích (rovněž zaniklý) a kostelík sv. Ducha v Mostě. Pozornost podle kurátora také zaslouží Madona a Sv. Anna z kostela ve Flájích. Ten sice dodnes stojí, avšak v nepůvodním umístění v Českém Jiřetíně.

Na vernisáži vystoupili žáci hudebních oborů ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě. Expozice je otevřena denně kromě pondělí od 12 do 18 hodin, o víkendech od 10 do 18 hodin.

Není to jediná novinka, kterou muzeum s galerií nabízí. Po několika letech příprav a patnácti měsících intenzivního budování otevře 1. dubna pro veřejnost geologickou část své přírodovědné expozice. Představí ukázky minerálů a zkamenělin z Mostecka a jeho širšího okolí. V expozici je připraveno přes 540 ukázek minerálů a zkamenělin a většina bude vystavena poprvé. Ve vitrínách bude možné vidět i několik zkamenělin, které se dosud nenašly nikde jinde ve světě. Texty a fotografie budou k dispozici formou multimediálního centra - infoboxu.