Výstavba si vyžaduje dopravní omezení. Součástí stavby je i úprava stávajícího vodovodního řadu, úprava veřejného osvětlení nebo provedení nového dopravního značení. Uprostřed objezdu budou vysazeny okrasné keře.

Nový kruhový objezd bude stát městskou pokladnu zhruba 6,7 milionu Kč bez DPH a pro město jej postaví firma Herkul, která se stala vítězem veřejné zakázky.

Po celou dobu výstavby objezdu bude provoz v křižovatce uzavřen s výjimkou průjezdu linek číslo 12 a 17 městské hromadné dopravy a dočasně i linkové dopravy, pro ně zůstávají i stávající zastávky v Lipové ulici beze změny. Ostatní linky, tedy autobusy č. 5, 25 a 30 jezdí Topolovou ulicí, protože zastávky u aquadromu jsou dočasně zrušeny a nahrazeny budou zastávkami v ulici Jana Palacha.

Objízdná trasa těchto linek vede Višňovou ulicí, kde autobusy nestaví. Jedna ze zastávek v Lipové ulici, ta vzdálenější od Kahanu, je pro tyto linky městské hromadné dopravy nefunkční (krom 12 a 17), pro cestující bude dočasně zřízena zastávka na parkovišti u bloku 531 v Šeříkové ulici. Zastávka blíže Kahanu je v provozu pro všechny linky MHD tak, jak jsou lidé zvyklí.