„Každá skupinka má vedoucího, který je označen průkazkou se svým jménem, podpisy litoměřického biskupa a ředitelky Diecézní charity Litoměřice a číslem, jež bude odpovídat číslu zapečetěné pokladničky. Všichni vedoucí jsou připraveni informovat zájemce o účelu Tříkrálové sbírky a činnosti Charity ČR," uvedla ředitelka Oblastní charity Most Eva Čenkovičová.

Získané prostředky v Mostě budou použity na podporu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Sovička.