V roce 2016 bylo schváleno sedmadvacet termínů pro konání sňatků. Do 7. října letošního roku proběhlo již 84 svateb, z nichž velká většina se konala v hlavní obřadní síni sídlící v zámku Valdštejnů.

„Počet sňatků se letos oproti minulému roku zvýšil. Zároveň přibylo také párů, ve kterých oba snoubenci pocházeli z jiného města než z Litvínova. Loni bylo takových snoubenců jen sedmnáct, letos již sedmatřicet. Přijíždějí se k nám sezdat lidé třeba z Mostu, ale i z jiných měst. Dříve to u nás nebývalo," řekla místostarostka Litvínova Erika Sedláčková. Pozitivní bilanci si vysvětluje především možností zvolit si jako místo oddání právě obřadní síň v zámku. Lidem se zde líbí a možnosti oddání naplno využívají.

„Obřadní síň v budově úřadu funguje i nadále, v letošním roce ji ovšem využily jen tři páry," informoval tajemník úřadu Josef Skalický. Lidé se mohou brát i na neobvyklých místech, oddávající úředníci se jim snaží vycházet co nejvíce vstříc s místem i časem. Jezdí třeba na taková místa jako jsou Klíny či Český Jiřetín. Obřad se ale může konat i v parku či na zahradě.

Mnohé svatby jsou zajímavé. „Snoubenci vymýšlejí různé způsoby dokumentace jejich velkého dne. Pro mě bylo silným zážitkem ze svatby použití dronu. Viděla jsem to poprvé," řekla Sedláčková. Některé svatby jsou i zrušeny, nestává se to ale přímo v den naplánovaného obřadu. „Na jedné malé svatbě v zámku se mě ženich po otázce, zda si dobrovolně bere zde přítomnou, zeptal, jestli si to může ještě rozmyslet. Řekl jsem mu, že ano, ale musí to být rychle. Nakonec ale řekl ano," vypráví svůj zážitek se smíchem Šťovíček.

Pro rok 2017 bylo opět stanoveno 27 termínů, které jsou vždy určené na sobotu od 9 do 15 hodin. „Jeden z termínů v červnu už je obsazený. Spojit své životy na našem zámku přijedou snoubenci až z Teplic," řekl na závěr zajímavou informaci Šťovíček.