Rozsáhlá výměna oken, meziokenních a mezibytových izolačních vložek na východní straně paneláku stojí přes 15 milionů korun. Investorem je společnost Mostecká bytová, vlastník domu. Nájemníci jsou rádi. Stará okna netěsnila.

Během stavby obchodního centra Central Most a přilehlého bytového komplexu Odeon si lidé v protějším domě stěžovali na hluk a velkou prašnost.