V rámci honu myslivci uspořádali takzvané tři české leče v rojnici. Ulovili dvě divoká prasata, dva bažanty a jednu lišku.