Zdražení služeb spojených s komunálním odpadem v Litvínově přichází rok poté, co jeho svoz a likvidaci převzaly městské technické služby. Vyšší sazbou za odpad pro domácnosti chce město stabilizovat své hospodaření. 

"Jedná se o významnou změnu, která povede ke zvýšení příjmů města, což by mělo přispět ke konsolidaci financí a majetku města v budoucích letech,“ informovala starostka Kamila Bláhová.

Odpad stojí radnici 29,7 milionu korun ročně. Od obyvatel při současném poplatku vybere 7,8 milionu korun ročně. Maximální poplatek pro jednoho obyvatele je 1 200 korun za rok, ale tuto zákonnou možnost Litvínov nevyužil. 

Část opozice se zvýšením poplatku nesouhlasila. Upozornila, že se jedná o skokové zdražení, které lidi finančně zatíží, a že úlevy by měl mít ten, kdo třídí. Za problém politici označili fakt, že pětina obyvatel za odpad neplatí a město od nich peníze musí vymáhat. 

Sousední Most zavede poplatek za odpad od 1. ledna. Mostečané za svoz smetí neplatí od roku 2007, kdy za ně tuto službu hradí radnice. Od nového roku budou Mostečané, včetně dětí, platit 840 korun ročně. Od poplatku Most osvobodí seniory nad 65 let věku. 

Výdaje za odpad rostou. Města a obce v ČR musí navíc víc třídit, protože skládkování zdražuje. Pokud samosprávy nesplní limity pro třídění, budou čelit finančním sankcím.